Home

Achtergrond 758 x bekeken

Over de openstelling zelf van NSW-landgoederen

Het nieuwe besluit over de openstelling van Natuurschoonwetlandgoederen (NSW-landgoederen) bevat de voorwaarden om aangemerkt te worden als opengesteld landgoed. Deze tweede bijdrage over het nieuwe besluit gaat in op de fysieke eisen en de openstellingsregels.

Fysieke eisen
Om als opengesteld landgoed aangemerkt te worden voor de Natuurschoonwet 1928, moet het landgoed een minimale omvang te hebben. Het opengestelde gedeelte van het landgoed vormt een aaneengesloten gebied van ten minste 5 hectare. Als er sprake is van een zogenoemde historische buitenplaats kan van deze oppervlakte-eis worden afgeweken. Bij een zogenoemde aanleun- of samenwerkingsbeschikking gaat het om een opengesteld gedeelte van ten minste 5 hectare evenwichtig verdeeld over beide landgoederen.Verder dienen er voldoende voor wandelaars vrij toegankelijke en begaanbare wegen en paden te zijn.

De wandelpaden moeten min of meer gelijkmatig over het landgoed (bij de aanleun- of samenwerkingsbeschikking: de landgoederen) zijn verdeeld. De wegen en paden moeten ook een minimale lengte hebben. Daarvoor gelden de volgende normen: 50 meter per hectare bos en 25 meter per hectare overige gronden (bijvoorbeeld landbouwgrond en natuurterrein). De openstelling moet vervolgens voor het publiek duidelijk waarneembaar aangegeven zijn met borden bij de toegangswegen tot het landgoed.

Openstellingsregels
In de openstellingsregels dient ten minste het volgende te zijn opgenomen:
- Het landgoed is het gehele jaar dagelijks van zonsopkomst tot zonsondergang voor wandelaars toegankelijk.
- In het algemeen mag er geen toegangsprijs worden gevraagd en zijn toegangskaarten niet nodig.

Afgesloten gedeelten van een opengesteld landgoed
Niet het gehele landgoed hoeft opengesteld te zijn om aan de voorwaarden te voldoen. Zo is de naaste omgeving van huizen of boerderijen gelegen op het landgoed voor het publiek afgesloten uit het oogpunt van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bewoners.
Verder kan een gedeelte, ter grootte van maximaal 15 procent van het gerangschikte landgoed, tijdelijk of permanent voor het publiek afgesloten zijn. Het moet dan wel gaan om landgoederen met een bijzondere natuurwetenschappelijke of cultuurhistorische waarde voor zover de afsluiting voor het behoud van die waarde noodzakelijk is.
Ten slotte kan het publiek gedurende ten hoogste 7 dagen per jaar de toegang tot het landgoed of een gedeelte daarvan ontzegd worden voor de jacht.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook Besluit openstelling van NSW-landgoederen nader uitgewerkt

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘natuurschoonwet’

Meer informatie Ministerie van Financiën: besluit CPP07-1092 van 20 december 2007 over de (openstelling van) Natuurschoonwet-landgoederen

Meer informatie Het LNV-Loket: zoekresultaten ‘natuurschoonwet’

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.