Home

Achtergrond

Oranje

De megastal blijft een emotioneel onderwerp. Rationele argumenten leggen het niet zelden af tegen het onderbuikgevoel: varkensflats en kippentorens zijn fout.

Ondertussen zet de schaalvergroting in de landbouw onverdroten voort en rijzen de bovengemiddeld grote schuren als paddenstoelen uit de grond.

Onlangs concludeerden vier belangrijke adviesorganen van het kabinet dat daar ook niets op tegen hoeft te zijn. Natuurlijk zijn er aandachtspunten, maar er is geen reden stallen vanaf een bepaalde grootte per definitie te verbieden. Wel moet goed naar de ruimtelijke inpassing worden gekeken.

Toch blijft dit onderwerp een heikel punt, ook in de Tweede Kamer. Harm Evert Waalkens (PvdA) komt nu met een concreet voorstel aan om de aandachtspunten tegemoet te komen. Hij wil dat boeren die een megastal bouwen minimaal 45 punten moeten halen op de Meetlat Duurzame Veehouderij. Minister Gerda Verburg zegt dit te bespreken met haar collega van Vrom.

Het voorstel van Waalkens geeft aan dat de Kamer nog steeds worstelt met het onderwerp megastal. De PvdA misschien nog wel het meest. De adviesorganen geven weliswaar aan dat het licht op groen staat, zeker voor wat betreft dierenwelzijn en duurzaamheid. Maar de PvdA twijfelt nog bij het oversteken; voor Waalkens is het oranje.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.