Home

Achtergrond 233 x bekeken 5 reacties

Ondoordachte plannen

Nederland is al honderden jaren sterk in het winnen van land op de zee en op de rivieren. De laatste jaren lijkt het echter wel of er een omgekeerde trend gaande is.

Op verschillende plaatsen wordt grond opgeofferd en teruggegeven aan het water. In Groningen is zo het prestigeobject de Blauwe Stad in het Oldambt ontstaan. Soortgelijke plannen bestaan er voor de Wieringermeer. Ook is er al een wild plan gepresenteerd voor het gedeeltelijk weer onder water zetten van de Flevopolders. In Zeeland is er al jarenlang strijd tegen ontpolderingsplannen.

Sinds enkele maanden loopt de politiek in de Tweede Kamer nu warm voor de aanleg van een tulpschiereiland in de Noordzee. Premier Balkenende toont zich groot voorstander van het plan. In zijn ogen kan Nederland zich weer profileren als waterbouwnatie.

Het totale beleid komt nogal tegenstrijdig en ondoordacht over. Aan de ene kant wordt op verscheidene plaatsen grond opgeofferd aan het water in het kader van nieuwe natuur, en nu aan de andere kant gaan we de zee inpolderen.

Hoe zit dat eigenlijk met de verplichte natuurcompensatie voor dat tulpeilandproject? Gaan we daarvoor een bestaande polder onder water zetten? De politiek zou zich eerst eens moeten bezinnen hoe we in de veranderende wereldmarkt voor landbouwproducten omgaan met de schaarse hoeveelheid landbouwgrond in dit land.

Agrarisch Dagblad

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Betty

  Een boerenvisie op dit al.
  Het IJsselmeer wordt nog verder gedempt door Amsterdam en Almere, de compensaties worden gezochte op het Boerenland, met om de "Nieuwe Natuur" heen de stedenuitbreidingen, Wonen aan het Water. Onze Oude Natuur heeft geen waarde, boeren houden toch op is de vooruitlopende conclusies van de Politiek, in ons vanoudsher Waterrijk Land met de Zuiderzee en Rivieren.
  De Boeren die mogen blijven, verzorgen dan de uitlooptuinen van de Recreanten, die de boer dan zien werken op de weekende tijdens het oogsten van de gewassen, die vanwege sneller groeien dan dat de Gans kan vreten, op zijn land nog groeit.
  Nieuw is het Toverwoord in de Natuur.
  Nederland wordt Ganzenland als het zo doorgaat, zijn er al een metingen gedaan
  over het methaan dat ganzen veroorzaken(2.000.000 stuks) en de aantal toename die er per jaar te verwachten zijn en of onze Weidevogels bij deze onrust van de aantallen nog overleven kunnen, evenzo de boer???, die het vreten voor zijn vee niet meer kan oogsten, conclusie Voedsel schaarste voor ons melkvee.
  Het komt met scheepsladingen ons land binnen gemodificeerd en al, schijnt ook beter te zijn het met gif ontsmette veevoeder vervoer om vreemde insekten te weren en wat al niet meer.
  Maar dat veevoer, of voor mensen consumpties heeft nog wel het Biologische Keurmerk.
  Kan er zo kwaad over worden, zelfs deze reactie maakt het niet minder.

 • no-profile-image

  gert

  ze zijn de watersnood van 1953 al weer vergeten of hebben die niet bewust meegemaakt

 • no-profile-image

  Jan

  Milieuorganisaties hebben hun mond vol over duurzaamheid. Als ze hun zin krijgen wordt alles natuur. Ze doen er alles aan om de boeren de nek om te draaien. Nederland, waterland van vroeger uit, alles gedaan om ernstige watersnoodrampen te voor komen. Wie roept het hardst om het weer terug te geven aan de natuur. Beseffen ze wel wat dat allemaal gekost heeft en kost om de veiligheid te blijven garanderen. We hebben op de wereld een enorme oppervlakte water. Dat er hier en daar wat gepolderd wordt is geen enkel probleem. Als je ziet wat daar een ophef over gemaakt wordt als er wat land van gemaakt wordt. Dit geld ook voor andere zaken, overal tegen om zich te profileren. Als men zich is besefte wat de boeren veel grond nodig hebben, om op een duurzame manier voor voedsel te zorgen. Het is een schande dat de bossen zo verwaarloost worden. Hier kan ook veel goed hout geproduceert worden. En dat is ook natuur, net zo goed als gewassen van de boeren natuur is. Zoveel goede landbouwgrond laten verwaarlozen, is dat duurzaam? Je moet toch geen spier verstand hebben en geen enkele verantwoordelijkheid hebben als voor het nageslacht, als je alles laat verloederen.

 • no-profile-image

  P.reconstructie

  De Nederlandsche landbouwers snakken naar een stukje landbouwgrond en de Nationale overheid en samenleving verkleint het areaal door er andere bestemmingen aan te geven.
  Daar wordt niet altijd gesproken(bij omzetten naar groen of blauw) dat het rendement beter is dan dat een landbouwer deze gronden exploiteert.
  De redenering dat de mensen in de dorpen en steden net zoveel recht op die groene en blauwgemaakte gebieden hebben om er van te kunnen genieten ;betekent dat het bij het wonen hoort;en dan zou ik zeggen moet er om zulke bestemmingen te realiseren(de gronden ook aangekocht worden zoals bouwgrond)en niet als agrarieersgronden.
  Misschien ging men dan niet zo royaal om ;als maar aan te wijzen als blauw en groene gebieden (tegen de te goedkope boerenprijzen)
  Zeggen dat iets groen en blauw wordt en later door de consument als rood(woongenot)gebruikt gaat worden.
  Is eigenlijk voor de aankoop zeggen een te lage prijs en als het gerealiseerd is het woongenot is er door gestegen.Dan ook bij aankoop eerlijke prijzen betalen.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Beter is om tussen de waddeneilanden dijken te leggen met waterkrachtcentrales en sluizen te maken voor de schepen.Dit heeft volgens mij veel voordelen ten opzichte van de andere plannen .1 Gratis en altijd energie door waterkracht eb en vloed. 2 De noord Nedrlandse kust wordt beter beschermd tegen stormen om dat de waddenzee dan beter beheersbaar is.3 maak desnoods een eiland in de waddenzee en een binnenmeer ipv in de Wieringermeerpolder weer onder water te zetten pure kappitaals vernietiging en zonde van beste grond!

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.