Home

Achtergrond

Nuchtere kijk op zout

Verzilting is een opgeklopt probleem. Het Bouwplan hoeft niet op de kop.

Verzilting van percelen houdt akkerbouwers en in mindere mate veehouders met weideland in de greep. Niet alleen in de kuststreek, maar ook in de polders en het Groene Hart, waar het verzilten harder gaat dan achter de zeedijk. Het zoute water rukt op. Tenminste, dat is het heersende gevoel. Onder invloed van het veranderende klimaat, de zeespiegel die stijgt en de bodem die daalt, moet het wel zo zijn dat het zoute water het zoete verdringt. Daar komt nog bij dat de overheid bewust zout water toelaat, zoals door middel van het Kierbesluit in het Haringvliet. Wie kennis neemt van alle veranderprojecten, innovatiestudies en verkennende nota’s over verzilting, ziet al gauw een ramp op zich afkomen. Het bouwplan van akkerbouwers moet helemaal op de kop.

Toch is nuchterheid hier een betere raadgever dan paniek. Uit gesprekken met diverse deskundige bronnen en een analyse van oorzaken en gevolgen, blijkt in Boerderij van deze week dat het wel meevalt. Als het waterbeheer op tijd wordt aangepakt, kunnen veel akkerbouwers zelfs min of meer hun huidige bouwplan handhaven. Zout water zal het land niet overspoelen; er kunnen wel zomers zijn dat er in sloten brak water staat. Waterbeheerders kunnen daar echter afdoende maatregelen tegen nemen. Beregenen kan wel een probleem worden, door gebrek aan zoet water. Daar staat tegenover dat gewassen beter bestand blijken tegen zout water dan gedacht.

Dat alles geeft een heel andere kijk op de eerder aangestipte innovatieprojecten en -studies. Moeten deze zich wel richten op nieuwe zoutbestendige gewassen? Of is het beter praktisch en concreet onderzoek te doen naar waterbeheer? De landbouw kan zich dan handhaven in het verzilte gebied. Dat is een gezond perspectief voor de akkerbouw, zeker tegen het licht van de huidige optimistische markt. Het alternatief – van landbouw natuur maken – is duurder en getuigt van een overspannen reactie op een relatief klein probleem.

Foto

Marcel Henst

Of registreer je om te kunnen reageren.