Home

Achtergrond

Nieuwe energieregeling SDE biedt boer weinig steun

De nieuwe subsidieregeling voor duurzame energie die minister Van der Hoeven onlangs presenteerde, stelt Klaas de Jong zwaar teleur. Het kabinet zet beloftes niet om in daden.

De Jong is directeur Energieprojecten.com.

Het leek zo mooi in het coalitieakkoord van CDA, PvdA en ChristenUnie. De opvolger van de MEP, de SDE, zou innovatie en investeringen door kleine ondernemers bevorderen. In het rapport Schoon en zuinig worden onder het hoofdstuk overige broeikasgassen uitvoerig de bijkomende voordelen van mestvergisting belicht: minder methaanemissie en betere bemestingswaarde, waardoor minder kunstmest nodig is.

Co-vergisting van mest moet worden gestimuleerd, aldus het rapport. Maar nu minister Van der Hoeve de SDE gepresenteerd heeft, blijkt er van deze beloften weinig te zijn overgebleven. De subsidie voor groene stroom uit covergisting van mest en hout is 45 procent lager dan in de MEP.

De minister heeft doelbewust de onrendabele top die Energie Onderzoek Centrum Nederland (ECN) voor 2008 heeft berekend, niet toegepast. Ze verwacht dat er met de helft van de volgens ECN benodigde subsidie wel ondernemers gaan investeren. Er zullen inderdaad wel een paar projecten overblijven, maar en dergelijke verlaging staat in schril contrast met het coalitieakkoord. Of zijn boeren en tuinders tegenwoordig geen kleine ondernemers meer?

Naast de lagere subsidie is dit jaar de financiering voor mestvergisters al bemoeilijkt door afschaffing van groenfinanciering en EIA. Mestvergisting valt bij de groenfinanciering onder de categorie innovatief en volgens Vrom is dit niet meer innovatief.

Het toverwoord innovatie ontbreekt ondanks het coalitieakkoord vrijwel geheel in de SDE. Je zou de bereiding van groen gas nog innovatief kunnen noemen. Maar helaas, de minister subsidieert geen groen gas uit mestvergisters.

Hebben kleine ondernemers wel wat te bieden hebben als het om innovatie gaat? Heeft een innovatiebonus zoals in Duitsland in onze SDE zin? Het antwoord is ja. Zo heeft een Friese paprikateler een houtgestookte biocentrale met een rendement van 100 procent, dankzij slimme techniek van ingenieursbureau HoSt. CO2 wordt uit de rookgassen verwijderd en kan worden hergebruikt. Nederlandse ondernemers werken aan verschillende innovaties, maar is er straks een thuismarkt?

De Tweede Kamer is nu aan zet. Ik hoop op steun voor kleine ondernemers en voor innovatie. Daarna moeten EZ, Vrom en LNV nog eens goed kijken naar het rapport Schoon en zuinig.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.