Home

Achtergrond

Nieuw: mesttekort!

Tweede generatie mest is goedkoper en duurzaam. Haast maken!

Ben jíj gek of ben ik het? Die reactie past het best bij de mestproblematiek van vandaag de dag. Enerzijds schieten de kunstmestprijzen omhoog als gevolg van schaarste. Die is al zo groot dat handelaren kunstmest hamsteren voor vaste klanten. De reden is simpel: wereldwijd wordt meer verbouwd en dus bemest dan ooit tevoren. Akkerbouwers in Nederland moeten zeker 2 maanden van tevoren bestellen om zeker te zijn van levering, meldt de kunstmesthandel deze week in Boerderij. Anderzijds is er dierlijke mest te veel. De kosten voor mestafzet zijn voor veehouders opgelopen tot boven de €20 per kuub. Zeker voor zeugenhouders is dat riskant. Bij de huidige markt beuren ze weinig voor hun biggen. De kosten voor mestafzet hangen dan als een molensteen om hun nek.

Het is logisch dat iemand een verbinding zoekt tussen overschot en schaarste. De creativiteit zit hem in mestverwerking en mestvergisting. Het restproduct digestaat kan mooi dienen als kunstmestvervanger. Voorwaarde is nog wel dat aan de kwaliteit wordt gewerkt. Tot heden is kunstmest immers van constantere kwaliteit dan dierlijke mest. Een andere voorwaarde is dat kunstmestvervangers door Brussel worden erkend. Er is dan meer plaatsingsruimte. Lees: er zijn minder kosten voor mestafzet. Dat verbetert het inkomen van de varkensboer. En de akkerbouwer heeft goedkopere meststoffen.

Diverse partijen wijzen al meer dan een jaar – zo niet langer – op al deze voordelen. LTO zet het onderwerp nu terecht op de politieke agenda. LNV-directeur Kees Oomen liet vorige week nog eens weten dat hij haast betracht richting Brussel. Toch blijft het verbazingwekkend dat zo’n goed idee zoveel tijd nodig heeft. Innovatie kan snel wonderen verrichten. Het mestoverschot komt in een ander daglicht te staan. En er liggen kansen om met minder energie (dus minder uitstoot van broeikasgas) een nieuw soort kunstmest te maken. Dan moet je alles op alles zetten.

Foto

Marcel Henst

Of registreer je om te kunnen reageren.