Home

Achtergrond

Nederlands fruit concurreert internationaal

Nederland produceert wereldwijd slechts een ruime promille van de geschatte 500 miljard kilo fruit (inclusief zuidvruchten). De concurrentiekracht van de Nederlandse fruitsector is echter gunstig: voor appels, peren en aardbeien is de productiviteit en innovatiekracht van de Nederlandse teelt hoog. De totale productie schommelt sinds de jaren zestig rond de 600 miljoen kilo vers fruit. Voorgaande blijkt uit de ‘Concurrentiemonitor’, een onderzoek van het LEI.

Nederland heeft de goede positie in de fruitteelt ook te danken aan de handel en de logistiek. De doorvoor in fruit is zelfs groter dan de eigen productie. De export bedroeg 2 miljard kilo fruit, waarvan slechts 326 miljoen kilo van eigen bodem kwam.
Ongunstig zijn de relatief hoge arbeidskosten, de kosten van gewasbescherming, water en energie, de toename van transportkosten en de opstopping op de wegen. De grootste concurrenten van Nederland voor appels en peren zijn Chili, Argentinië, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland en Polen.

De fruitteelt en aanverwante sectoren maken 10% uit van het Nederlandse Agrocomplex. Het fruitcomplex zorgt voor 34.000 arbeidsjaren werk, inclusief de handel, import en export. De Betuwe en Zuid-Limburg zijn de belangrijkste gebieden. Appels, peren en aardbeien vormden elk ongeveer een derde van de productiewaarde van het geteelde fruit in Nederland, samen goed voor 90%. De zelfvoorzieningsgraad voor peren is 500%. De geproduceerde volumes en de productiewaarde van de fruitteelt zijn sinds 1980 niet afgenomen.

Het areaal neemt af van 25.200 hectare in 1990 naar 21.000 hectare in 2005, voornamelijk doordat er minder appels geteeld werden. In 2004 was het aantal bedrijven met fruit op de open grond 2.800. De belangrijkste fruitsoorten zijn appels en peren, die elk toen op 1.800 bedrijven voorkwamen, dus vaak samen. Wereldwijd zijn appels het derde gewas qua volume na bananen en druiven. Het aantal Nederlandse bedrijven met kleinfruit (exclusief aardbeien) was 485 in 2002.

Aardbeien
De aardbeienteelt beslaat in 2006 ongeveer 13,5% van het areaal fruit in de open grond en ruim 83% van het areaal fruit onder glas en tunnels. Deze vruchten groeiden in 2006 op 690 bedrijven met teelt op open grond en op 500 bedrijven met teelt onder glas of in tunnels. De Nederlandse productie en de zelfvoorzieningsgraad (175% in 2005) namen de afgelopen jaren toe. Dit betekent dus meer export. Spanje blijft met een veel hogere productie en export van aardbeien de belangrijkste concurrent.

Concurrentiemonitor
De Concurrentiemonitor Fruit is een studie naar de concurrentiepositie van appels, peren en aardbeien. Het LEI, onderdeel van Wageningen UR, voerde deze studie uit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De onderzoeksmethode maakt periodieke benchmarking met andere landen mogelijk.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘fruit’

Meer informatie LEI: Gunstige concurrentiepositie van Nederlands fruit

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.