Home

Achtergrond 3 reacties

Natura 2000 beperkt lokale economie

De plannen van minister Verburg met Natura 2000 zijn doorgeschoten. Door de Gevlekte Witsnuitlibel zit Nederland op slot.

Dat kan en moet anders, stelt VVD-Tweede Kamerlid Janneke Snijder. "De beschuldigende vinger van de minister richting Brussel is hier niet terecht."

Om de Europese biodiversiteit in stand te houden, biedt Natura 2000 een netwerk van beschermde natuurgebieden binnen de EU. Deze week debatteerde de Tweede Kamer met minister Gerda Verburg over de Nederlandse invulling van Natura 2000. Heikel punt daarbij is de positie van de ondernemers in het landelijk gebied, zoals recreatieondernemers en agrariërs.

De VVD onderschat het belang van biodiversiteit niet, het is nota bene de basis van ons dagelijks bestaan. We zijn er echter van overtuigd dat de instandhouding van zeldzame soorten hand in hand kan gaan met de ontwikkeling van de lokale economie.

Schrijnende praktijkvoorbeelden wijzen uit dat het de minister van LNV zich weinig gelegen laat aan een gunstig ondernemingsklimaat in een natuurlijk Nederland. Voorbeeld hiervan is de aanwijzing van enkele nieuwe natuurgebieden welke de ideale kenmerken hebben om te dienen als leefgebied voor de Gevlekte Witsnuitlibel. Dit prachtige beestje komt in deze gebieden echter niet voor. In de laagveengebieden in het oosten des lands wel, en daar geniet de libel dan ook terecht volop bescherming. Toch krijgen ondernemers elders al te maken met een eventuele vestiging van een Witsnuitlibel.

Een ander probleem vinden we in de eindeloze procedures die de regelgeving rondom Natura 2000 gaan veroorzaken. Bij nieuwe activiteiten moet namelijk een analyse worden gemaakt of er 'mogelijke negatieve gevolgen' zijn voor de instandhoudingsdoelstellingen van een natuurgebied. Hiervoor wordt vaak gebruik gemaakt van rekenmodellen die bijzonder onduidelijk zijn en een grondige wetenschappelijke basis missen. Het wordt dus erg moeilijk en kostbaar om één en ander aan te kunnen tonen als ondernemer. Het is in ieder geval duidelijk dat de positie van deze ondernemers in het geding komt.

Naar buiten toe wijst minister Verburg en haar ministerie intussen al pruttelend de vinger richting het bemoeizuchtige Brussel als ondernemers hun bedrijf willen uitbreiden nabij Natura 2000-gebieden. De feitelijke situatie blijkt volledig anders te liggen.

Door de EU is een lijst met instandhoudingsdoelstellingen opgesteld. Het ministerie van LNV heeft deze lijst inmiddels eigenhandig drie keer zo lang gemaakt. Dus de beschuldigende vinger van minister Verburg richting Brussel is niet terecht. Nee, de hand moet juist in eigen boezem worden gestoken. Buiten de VVD blijkt de Tweede Kamer nog niet echt op de hoogte te zijn van deze Nederlandse ijver gezien het verloop van het debat afgelopen week.

Door het aanwijzen van extra doelstellingen en gebieden die nu geen bijzondere ecologische waarde vertegenwoordigen, moeten onnodig grote inspanningen worden geleverd. Dit leidt tot veel weerstand bij betrokkenen en tot hogere uitvoeringskosten. Om dit te voorkomen wil de VVD dat Verburg afziet van haar doorgeschoten plannen ten opzichte van de doelen die door Europa worden gesteld en zich inzet voor het behoud van gebieden waar waardevolle soorten ook daadwerkelijk voorkomen.

Daarnaast moet eerst duidelijkheid worden geboden aan de ondernemers rondom de Natura 2000-gebieden over wat straks wel en niet mag, voordat een definitief besluit valt en er geen weg meer terug is. We zijn er van overtuigd dat zo op veel efficiëntere wijze een uitstekende invulling kan worden gegeven aan effectief behoud van biodiversiteit.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  gert

  verburg moet eens op een eerlijke manier aan de boeren en ondernemers in de landbouw vertellen waar ze aan toe zijn,en niet met mistige verhalen aankomen waar een boer niet meer weet waar hij aan toe is.

 • no-profile-image

  anoniem

  Eindelijk een geleuid uit het haagse wat wel hout snijdt. Tot nu toe waren enkele "dissidenten" veel tijd en moeite kwijt om tegen de ambtelijke papierstroom in te roeien. Mevr. Snijder slaat de spijker op de kop. Het gaat zelfs nog verder. In veel gebieden is een flora en fauna aanwezig dankzij het beheer door boeren. Vele gebieden welke vroeger beheerd werden door boeren hadden tot voor kort nog een weelderige flora en fauna. Dat deze in sneltrein vaart verdwijnt is te danken aan de regelzucht van de "burobiologen". Deze mensen bedenken op papier de wildste plannen, welke uitgevoerd moeten gaan worden door afgestudeerde landschapsbeheerders welke vaak hun roots niet hebben in de gebieden waar ze werkzaam zijn. hierdoor worden er vele miskleunen begaan, welke onder het mom van een verdere gebiedsuitbreiding rondom bestaande natuurgebieden, verdoezeld worden. Koppel hieraan de tanende bereidheid bij duurzame, toekomstgerichte, agrarische ondernemers om aan natuurbeheer te doen op eigen LANDBOUW gronden. Dan heb je een ideale mix om de soorten rijkdom te doen afnemen. Mij advies aan de minister en kamerleden is dan ook. Kijk eerst kritisch naar de steeds meer kostende plannen van de burobioloog. Ga na of de door hen voorgestelde matregelen ook effect resulteren. Vervolgens bestraf agrariers niet meer voor inspanningen welke ze nemen op hun bedrijven om tot een evenwichtig landschap te komen. bijvoorbeeld bescherming van gruttonesten welke beloond wordt met een aanwijzing als weidevogelgebied etc. Kortom bekijk vershillende natura gebieden andermaal kritisch en begrens alleen die gebieden waarvan is aangetoond dat deze bescherming behoeven, en creër geen economische woestijnen in gebieden waar volgen de burobiologen iets ontwikkeld zou kunnen worden. Ik ga nu wwer aan't werk.

 • no-profile-image

  D

  Ik heb niet anders te horen gekregen toen er stallenrondom mijn huis geploft werden ( ja ze komen naar je toe deze zomer ) afspraak is afspraak. Mijn idee is, afspraak is afspraak ! Grotere circel. onteigen de gronden en rug recht houden door houden aan afspraak.

Of registreer je om te kunnen reageren.