Home

Achtergrond

Milieubeleid aanpassen

Zeggen en doen behoren in elkaars verlengde te liggen. Dat loopt wel eens spaak bij het overheidsbeleid om biobrandstof gemaakt van de tweede generatie grondstoffen te stimueleren.

De overheid bepleit dit omdat tweede generatie grondstoffen geen beslag leggen op landbouwgrond. Bovendien wordt organisch afval zo omgezet in nuttige grondstoffen.

Maar van de plannen van Suiker Unie om in de suikerfabriek in Hoogkerk bietenpuntjes en surplusbieten te vergisten komt niks terecht. De Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) eist bijmenging met minimaal 50 procent mest. Dat past Suiker Unie niet.

De overheid heeft deze bepaling opgenomen om te voorkomen dat grootschalige projecten de subsidiepot snel leegzuigen, zoals ook is gebeurd bij de MEP. Maar een alternatieve subsidiebron voor grootschalige projecten is er niet, waardoor Suiker Unie een streep dreigt te halen door de plannen in Hoogkerk. Zonder subsidie komen grote projecten niet van de grond, terwijl die nodig zijn om de nieuwe technologie snel volwassen te maken.

Nedalco, het zusterbedijf van Suiker Unie bij Cosun, ziet af van de productie van bio-ethanol omdat Nederland als één van de weinige lidstaten een importbeleid heeft waardoor volop goedkope Braziliaanse bio-ethanol kan worden ingevoerd. De overheid moet zich deze signalen aantrekken.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.