Home

Achtergrond

Met verfijnde aangifte €2.000 minder aan mestafzet

Melkveehouders die verfijnd mestaangifte doen volgens de Handreiking Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX), besparen veel geld. Want het leidt ertoe dat ze minder mest hoeven af te voeren, meer melk kunnen produceren of maïs kunnen bemesten volgens Maïs Map 20-20-0.

Dat is te lezen op de website van Wageningen UR. De onderzoekers presenteren hier onder het motto ‘Verantwoorde Veehouderij’ resultaten van melkveehouders in West-Nederland die in 2007 met BEX werkten. De onderzochte melkveebedrijven hadden een omvang van 50 hectare met een quotum van 700.000 kilo melk.

Deze ondernemers, die zich laten adviseren door PPP-Agro Advies, hoefden vorig jaar gemiddeld 185.000 kilo mest minder af te zetten. Dat komt overeen met 835 kilo stikstof en 644 kilo fosfaat. Ofwel een besparing van €2.000 aan kosten voor mestafzet ten opzichte van bedrijven die met de forfaitaire mestaangifte werken. De ‘BEX-boeren’ konden ook vaker maïs bemesten volgen Mais Map 20-20-0 en 1.000 kilo melk per hectare meer leveren dan de forfaitair werkende mensen.

De gevonden resultaten zijn bemoedigend voor melkveehouders met uitbreidingsplannen. Want bij de onderzochte groep betekent het dat ze gemiddeld 50.000 kilo meer melk mogen produceren met hun huidige plaatsingruimte voor mest. Overigens is er veel spreiding tussen de bedrijven wat deze mogelijkheid aangaat.

Lees ook Wijzigingen Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (28 december 2006)

Meer informatie Website Verantwoorde Veehouderij: Ook West Nederland heeft voordeel met Bedrijfspecifieke Excretie

Meer informatie LNV Loket, 29 januari 2008: Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.