Home

Achtergrond 9 reacties

Megastallen zijn goed?

Megastallen zijn goed, juichen de voorstanders in agrarische bladen. ‘Megastallen milieuvriendelijk’, concluderen dagbladen. Minister Verburg is ‘blij’ met het advies. Rinus Vermuë snapt er niks van.

Ik dacht dat de varkenssector gesaneerd moest worden. Er waren veel te veel varkens in Nederland, waardoor te veel mest, te veel kans op ziekten, te veel stank. Bovendien brengen ze te weinig op, dus saneren die handel. Brinkhorst zei het na de varkenspestcrisis naar aanleiding van een advies. Tien jaar later is er niets van de goede intenties over. Het tegengestelde van wat toen beoogd werd, zal nu gebeuren. De opkomst van megastallen leidt tot nóg meer varkens, mest, ziekten en stank. En meer slecht renderende bedrijven.

Megarendabel?

Om met de rentabiliteit te beginnen: ik denk zelf dat er allerlei potjes voor plattelandsontwikkeling, innovatie en opkoopregelingen elders zijn binnengesleept, waarmee grote investeerders hun slag kunnen slaan. Dat kan een reden zijn dat de nieuwe megabedrijven überhaupt gebouwd kunnen worden. Bovendien krijgen ze alle mestrechten gratis van LNV. Het motief klinkt edel: know how-ontwikkeling voor vleesproductie in een verstedelijkte wereld. Of ze renderen is dan natuurlijk nog de vraag. Duidelijk is wel dat ze op deze manier andere (familie)bedrijven sneller kapot kunnen concurreren.

Megagezond?

De volksgezondheid gaat er op achteruit. Ten eerste door de grotere hoeveelheden fijn stof die long- en luchtweggerelateerde problemen veroorzaken (Zuid-Nederland behoort al tot de meest vervuilde gebieden ter wereld). Die kunnen worden gereduceerd door het aanbrengen van luchtwassers, zeggen de optimisten. Maar de megastal vergt zo veel ventilatoren, bijvoorbeeld in het geval van Horst een oppervlakte van 500 vierkante meter, dat men er nog steeds niet uit is hoe ze de fijnstofreductie kunnen handhaven. Ten tweede wordt er door de enorme veedichtheid een zware druk gelegd op de diergezondheid. Dat leidt tot veel meer gebruik van geneesmiddelen, voorspelt het RIVM. De stijgende lijn van de afgelopen jaren bevestigt dat beeld. De gebruikte hoeveelheid antibiotica in de sector neemt sterk toe terwijl ook de bedrijfsgrootte alleen maar is toegenomen, wat wijst op een oorzakelijk verband. En meer antibiotica bij vleesvee kan weer gevaar opleveren voor de volksgezondheid.

Ik weet het allemaal niet hoor. Ik vind de kuddegewijze en kritiekloze hoerastemming over de megatrend verdacht. Ik zie twee mogelijke verklaringen. Óf de opdracht tot de onderzoeken is te beperkt geformuleerd zodat de uitkomst wel móest luiden dat mega ook megagoed was, óf iedereen wil zo graag een Betuwelijn in de varkenssector dat kritiek is weggeschreven.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Thomas

  Rinus jij snapt er weer eens geen zak van. Op zo iemand als jou zitte we echt niet te wachten. Ga iets nuttigs doen, en geen conclusies proberen te trekken uit dingen waar je de balle verstand niet van hebt. Jij probeert de varkensboeren nog een trap na te geven.

 • no-profile-image

  john

  Gelukkig hebben we in nederland de varkensrechten, de sector zal niet groeien. De laatste jaren is de varkenssector veel extra eisen opgelegd, dierenwelzijn, ammoniak uitstoot en de mestproblematiek moeten aangepakt worden. Een familiebedrijf kan onmogelijk aan de zware eisen voldoen zonder uit te breiden. Nieuwe stallen moeten aan de hoogste eisen voldoen. Maar nu komt het mooie van het verhaal. Om dieren in de stal te plaatsen zijn varkensrechten nodig en die moeten gekocht worden van stoppende ondernemers met versleten stallen die: veel stof, ammoniak en geur uitstoten, niet meer aan de welzijnseisen voldoen en door gebreken in de stal (tocht, versleten roosters, slechte ventilatie) een hoge uitval van dieren hebben. Voor dezelfde varkensrechten komt er nu een stal te staan die aan alle eisen voldoet! Door de grootschaligheid ontstaat er ook een mogelijkheid om een mestverwerkingsinstallatie te plaatsen die de mest opwaardeerd tot een waardevol product wat in de akkerbouw gebruikt kan worden. Mest hoeft dan niet meer van allerlei kleinere bedrijfjes naar een centrale verwerker gesleeptte worden wat veel transport bespraart. Ik zie alleen maar voordelen. Familiebedrijven zijn door de hoge eisen die sector opgelegd worden onmogelijk geworden! En daarbij in elke sector is er concurrentie. In navolging van de industrie zullen ook de varkensbedrijven zich clusteren tot enkele grote bedrijven. Waar zijn de groetewinkels en de bakkers? waarom fuseren campina en friesland foods?

 • no-profile-image

  Grensboerke

  De kop is goed; Rinus snapt er niets van!
  De inhoud van Het artikel is daarentegen duidelijk minder oorzakelijke verbanden worden wel erg snel getrokken en je artikel beginnen met de stelling dat er gesaneerd moet worden, geeft al aan dat vervolgens niet veel genuanceerde taal meer te verwachten is.

 • no-profile-image

  Pem Klooster

  Het kan natuurlijk zo zijn, dat de commissie die dit advies geeft dezelfde is als die destijds adviseerde de landbouw in Europa op te heffen. Immers megastallen vragen vele bunders in het buitenland waarop het voer geproduceerd moet worden. De mogelijkheid bestaat dat t.z.t. die landen zelf graag varkensvlees willen verbouwen omdat hun land het voedsel levert. Bij de textiel is dit ook zo gegaan met als resultaat dat vrijwel de hele bedrijfstak uit ons verdwenen is.
  Het zou daarom nuttig kunnen zijn om tijdig voor Europees voer te zorgen. Om dit te ontwikkelen zijn kleine biologische bedrijven nodig die innoveren. Immers knollen en koolsoorten moeten dan liefst vers gevoerd worden vanwege de energiebesparing. Natuurlijk wordt dit in ons land met man en macht tegengehouden omdat mengvoederfabrieken, banken, slachterijen, adviesbureaus en wat dies meer zij hiermee hun macht gaan verliezen. Gelukkig kan de regering voorlopig niet beschikken over dit soort adviezen omdat de wetenschappelijke bewijzen ontbreken en dat zal wel zo blijven, tenzij de WU hierdoor ook aan invloed gaat verliezen.

 • no-profile-image

  praktijkman

  In theorie klopt het wel zo`n beetje wat allemaal de voordelen van een megastal zijn. Maar zal het in de praktijk wel zo gaan als men wenst. De interne (loop) afstanden in een megastal zullen ook enorm toenemen. Zowel van voren naar achteren als van links naar rechts in dit soort megastallen. En dan kan het wel eens flink tegenvallen met die grote afstanden. Ik kan daarvan een goed praktijkvoorbeeld geven toen ik (alweer lang geleden) enkele jaren als scheepswerktuigkundige met verschillende supertankers van een dikke 250 meter lang de oceanen bevoer.
  We hadden toen eens pech met de ankerwinch op het voorschip. Die joekel van een machine reparen dus. Met drie man dachten we dat we daar goed voorbereid mee konden beginnen. Maar na 250 meter vanuit de machinekamer op het achterschip bij de ankerwinch op het voorschip aangekomen. Bleek toch nog dat er een grote steeksleutel in de gereedschapskist ontbrak. O,jee, nu moest iemand van ons weer 250 meter heen en 250 m terug om uit de werkplaats in de machinekamer op het achterschip de ontbrekende steeksleutel op te halen. Dat werd dus 500 m lopen. En met een flinke pas erin duurt het dan toch nog zo`n 10 minuten eer je dan weer terug bent op het voorschip. Met dit knullige voorval was met twee man wachten op het voorschip en één onderweg er dus wél een half manuur verloren gegaan. Dit soort knullige voorvallen van gelijke strekking zullen in de praktijk in die grote megastallen best veelvuldig voorkomen. En dat kan wel eens frustrerend werken bij de dagelijkse arbeid in de megastal. Best hoera voor de theorie rondom een megastal. Maar in de praktijk kan vanwege de grote interne afstanden het efficiënt werken in een megastal wel eens vies tegenvallen.

 • no-profile-image

  jan vanhumbeeck

  schaalgrootte heeft zeker zijn economische voordelen, maar dan verlaten we helemaal het duurzame idee van grondgebondenheid.

  megastallen zijn een technocratische oplossing, of beter beheersing van het probleem.

  ik ben daar niet a-priori tegen, maar deze megastallen zullen de vleesproductie helemaal in handen leggen van de industrie, mischien terecht...?!

  een paar keer per jaar slachten wij een varken voor eigen gebruik.
  moest het nu wettelijk toegelaten zijn dat ik als boer dit ook kon doen voor derden
  dan zou ik met 20 varkens per jaar aan 8 euro per kg vlees een even groot saldo halen als met 1000 van mijn klassieke varkens(bij een normaal saldo van 10 euro per varken)
  en dan hoef ik niet bang te zijn dat de chinezen ook megastallen gaan bouwen.

 • no-profile-image

  Riky Schut-Hakvoort

  Megastallen mogen er niet komen!
  Rinus Vermue geeft een goede analyse van de problematiek in de intensieve veehouderij. Hij heeft het begrepen!Over de rentabiliteit en de noodzaak van de vleesproductie, nog het volgende. Er is een aantoonbare overproductie van vlees, waar nu en in de toekomst waarschijnlijk geen markt voor is, dus nu (dure) opslag van varkensvlees door overheidssubsidie.
  De innovatieve en alternatieve mestafzet bij megabedrijven (biovergisting etc) kan beloond worden via mogelijkheden in de meststoffenwet met gratis dierrechten. Terwijl andere bedrijven deze rechten duur moeten kopen. We dachten dat we een mooi quotumsysteem hadden, en hadden ingekrompen. Maar de megastallen die hoog kunnen inzetten op innovatie en daarvoor veel subsidies ontvangen, worden ook nog eens extra beloond met gratis dierrechten.
  Er zijn in ons land veel actiegroepen en tegenbewegingen van burgers en boeren tegen de komst van deze megastallen. Alle argumenten zijn goed onderbouwd en worden gevoerd vanuit een weloverwogen deskundigheid.
  De grenzen van grootschaligheid overproductie menselijke maat en dierenwelzijn zijn bereikt.
  Riky Schut-Hakvoort ex-boerin

 • no-profile-image

  thomas

  Riky Schut-Hakvoort, als je er zo over denkt ben ik blij dat je een ex-boerin bent.

 • no-profile-image

  varkenshouder

  Er wordt nog altijd betaald voor vlees. Wel dik onder de kostprijs. Dit wil zeggen dat er geen overproduktie is want dan zou er voor het laatste vlees geen afzet voor zijn. Bovendien zijn er welzijns eisen voor het houden van varkens en dat wil zeggen: of je nu 1000 varkens hebt of 100.000 varkens je moet aan deze eisen voldoen! En dat heeft dus ook niks te maken met de grote van een bedrijf. Wel heb je op bepaalde plaatsen meer stank of stof maar daar hebben we mileu wetgeving voor zodat het binnen voor het mileu gestelde grenzen blijft. Ik zelf heb niet zoveel varkens maar om er zo tegen aan te gaan schoppen zonder enige wetenschappelijkke onderbouwing en puur emotioneel is wel heel laag.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.