Home

Achtergrond 238 x bekeken

MEI focust meer op energie

De criteria voor de innovatieregeling MEI worden sterker gericht op energiebesparing. De huidige regeling blijkt daarop onvoldoende te scoren. Die verschuiving lijkt wel een groep telers buiten te sluiten.

Het ministerie van LNV maakte dat vandaag bekend op de informatiemiddag in De Meern. Sinds 1 februari is de MEI-regeling weer open met 10 miljoen euro voor de (semi) gesloten kas en 3,5 miljoen voor overige energiesystemen. In september is een tweede gelijke ronde.

De voorwaarden en toekenning van de regeling zijn gewijzigd, stelde Eltje Loman, uitvoeringsverantwoordelijke namens de Dienst Regelingen (DR). Telers worden bij beide subsidierondes getoetst op het energieverbruik. Dat telt mee in de rangschikking. Dit jaar keert DR alleen uit aan de beste projecten in plaats van aan de eerste aanvragers, zoals in 2007. In 2009 zal besparing van primaire energie op het bedrijf zelfs een voorwaarde zijn. LNV bereidt daartoe nu een wijziging voor. De huidige regeling focust vooral op de CO2-winst.

Uit een analyse van de lopende projecten door bureau BuildDesk blijkt dat een aantal projecten relatief hoge investeringen koppelden aan een lage energiewinst. Hij noemde vooral de combinatie WKK en warmtepomp die soms niet tot de gewenste energiewinst leidt. Ook voor belichte teelten bleef de energiescore vaak achter. Dat raakt vooral de rozentelers.

Voor groentetelers zal de regeling aantrekkelijker worden, verwacht René Olislagers van bureau Wilk van der Sande. Nu is het aantal aanvragers uit de sierteelt hoger, maar door de combinatie zonnecollectoren en LED-teelt zal de regeling voor groentetelers aantrekkelijker worden. Van de 25 aangevragers in 2007 kwamen er zes uit de groenteteelt. Twee komkommertelers trokken de toegekende aanvraag in. "Een WKK bleek toch aantrekkelijker', verklaart Loman.

De huidige MEI-regeling kent dit jaar een maximum subsidiebijdrage van 2 miljoen euro. Vorig jaar was er geen maximum aan gekoppeld.

Of registreer je om te kunnen reageren.