Home

Achtergrond

LTO content met rapport megastallen

LTO Nederland is tevreden met het rapport over megastallen van vier adviesorganisaties.

"Met grotere veehouderijbedrijven dienen zich nieuwe mogelijkheden aan voor verbeteringen van het milieu, dierenwelzijn en inpassing van nieuwe stallen in het landschap'', aldus LTO.

"De rapporten en adviezen bieden tegenwicht in een publieke discussie, die te zeer gebaseerd is op beelden en veronderstellingen en te weinig op feiten'', zegt LTO-voorzitter Albert Jan Maat.

De risico's voor de volksgezondheid kunnen volgens LTO beperkt blijven door preventieve maatregelen toe te passen. Het gaat dan onder meer om vaccinaties tegen besmettelijke dierziektes.

Maat benadrukt dat maatschappelijk draagvlak voor de hele sector bepalend is voor de toekomst van de land- en tuinbouw. "Het agrarische bedrijf is overwegend een gezinsbedrijf, al wordt het gemiddeld groter. Ik zie liever tien bedrijven met vijfduizend varkens dan één bedrijf dat tien keer zo groot is. Aan de andere kant moeten we niet weglopen van ontwikkelingen die werkelijk aan de gang zijn.''

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.