Home

Achtergrond

LTO Groeiservice maakt verschil tussen glasaardbei en vollegrondsaardbei

LTO Groeiservice heeft besloten twee klankbordgroepen te maken voor het product aardbei; een voor de vollegrondsaardbeien en een voor de glasaardbeien.

In de landelijke gewascommissie aardbei zitten zowel glas- als vollegrondsaardbeientelers. Het blijkt echter dat de onderwerpen die van belang zijn voor de verschillende telers steeds verder van elkaar af komen te staan.

Zo hebben glastelers te maken met CO2-emissienormen en vollegrondstelers met de stikstofgebruiksnormen en bodemvruchtbaarheid. Daarom krijgen ze alletwee aparte klankbordgroepen waarmee er meer diepgang verkregen moet worden voor de verschillende groepen, zo meldt LTO Groeiservice in haar gewasnieuwsbrief aardbei.

Door twee klankbordgroepen te maken, kunnen zaken die voor aardbeien geregeld moeten worden, hetzij in onderzoek of in de belangenbehartiging beter worden ingevuld. De klankbordgroep glasaardbei heeft een zelfde status als de andere landelijke commissies in de glasgroenten en de klankbordgroep vollegrondsaardbei heeft een vertegenwoordiging in het voorzittersoverleg vollegrondsgroente.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.