Home

Achtergrond

Kwekers: meer communicatie praktijkonderzoek

Boomkwekers willen vaker themabijeenkomsten over resultaten van bedrijfsonderzoek.

Dat blijkt uit een enquête van het het Tuinbouw Inspraak Panel (TIP) van het Productschap Tuinbouw (PT). In januari heeft het TIP een enquête gehouden onder ruim 200 boomkwekers over communicatie van resultaten uit praktijkonderzoek. Driekwart van de deelnemers aan het onderzoek is voor meer bijeenkomsten.

Een meerderheid van de ondervraagden is voorstander van collectieve financiering van themabijeenkomsten over resultaten uit praktijkonderzoek. 40 procent van de voorstanders vindt dat alleen bij acute problemen bijeenkomsten moeten worden georganiseerd.
Een kwart van de ondervraagden geeft aan geen behoefte te hebben aan collectief gefinancierde themabijeenkomsten. De helft van deze groep is van mening dat brancheorganisaties dergelijke bijeenkomsten moeten regelen en financieren.

Naast informatiebijeenkomsten zien ondernemers voor informatieverspreiding een grote rol weggelegd voor de vakbladen. Daarnaast willen zij ook persoonlijk, via de post of e-mail geïnformeerd worden. Ook wordt informatie actief opgezocht via de website www.gezondeboomteelt.nl die uit PT-gelden wordt gefinancierd.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.