Home

Achtergrond 316 x bekeken 2 reacties

Knooperven bieden boeren kansen

Burgers op het boerenerf hoeven geen bedreiging voor de landbouw te vormen, aldus landschapsarchitecten Ruut van Paridon en Karen de Groot.

"Met het concept 'Knooperven', waar meerdere burgers bij elkaar op een erf wonen en het landschap eromheen beheren, ontstaan nieuwe kansen voor de boeren."

Steeds meer boeren stoppen en daarmee komen er ook steeds meer burgers in het buitengebied te wonen. Burgers op erven worden nogal eens als een bedreiging voor de landbouw gezien. Met InnovatieNetwerk, Provincie Overijssel en de gemeente Tubbergen wordt op dit moment samengewerkt aan de uitwerking van het idee van 'Knooperven'. Met dit concept, waar meerdere burgers bij elkaar op een erf wonen en het landschap eromheen beheren, ontstaan ook nieuwe kansen voor de boeren.

In het knooperf komt een aantal kwaliteitsambities voor het landelijk gebied samen. In het Twentse landschap kunnen knooperven een impuls zijn voor de ontwikkeling van een functioneel grootschalige landbouw in een ruimtelijk kleinschalig landschap. Daarbij komen de knooperven tegemoet aan de wens van veel mensen uit de regio, namelijk om betaalbaar buiten te wonen, in nabijheid van andere mensen en met veel ruimte voor bijvoorbeeld werk- en hobbyruimtes. De voorwaarde voor het toestaan van nieuwe woonfuncties is dat de monumentale erfbebouwing en structuur behouden blijft, en dat er wordt geïnvesteerd in beplantingen en publiek toegankelijke routes over het erf.

De knooperfbewoners zijn verantwoordelijk voor de aanleg én de duurzame in standhouding hiervan. Hiermee kunnen vanuit de knooperven de cultuurhistorische waarden, de kwaliteit en toegankelijkheid van het landelijk gebied versterkt worden.

Boeren hebben op een aantal manieren belang bij de ontwikkeling van knooperven. Voor agrariërs die op dit moment overwegen te stoppen met hun bedrijf, kan knooperfontwikkeling tot een meerwaarde leiden. Allereerst financieel, maar het kan ook voor een boer aantrekkelijk zijn dat het erf voor de toekomst behouden blijft, en dat er ruimte is voor de boer of de kinderen om er zelf te blijven wonen.

Ook voor de buurboeren die willen doorgroeien biedt het knooperf perspectief. Wanneer een knooperf wordt ontwikkeld komen er immers versneld landbouwgronden vrij. Vanuit het knooperf wordt een ruil voorgesteld. De inzet is een herverdeling van gronden naar directe belangen: de boer krijgt zoveel mogelijk aangesloten productieruimtes, de burger de landschapselementen zoals bosjes, steilranden, houtwallen, zandpaden en dergelijke. Deze zullen met een publiek pad met het knooperf worden verbonden.

De agrarische bedrijfsvoering kan met de uitbreiding van de huiskavel en landbouwprincipes als ’contourfarming’ en het doorschakelen van percelen worden geoptimaliseerd.

Indirect kunnen ook boeren die zich richten op verbreding profiteren van de versterking van de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het agrarische cultuurlandschap. Daarbij is de kans groot dat burgers, het onderhoud van de knooperven met de landschapselementen graag aan boeren willen uitbesteden. Op dit moment wordt aan de hand van concrete pilotlocaties de kansen en mogelijkheden verder verkend. De ambitie is te komen tot een netwerk van knoop-erven, dat sterk verweven is met het agrarisch grondgebruik.

Administrator

Laatste reacties

  • no-profile-image

    gert

    de werkelijkheid is anders,kijk maar naar de actiecommitees tegen de megaststallen

  • no-profile-image

    dj

    knooperven tubbergen

Of registreer je om te kunnen reageren.