Home

Achtergrond

Klink kijkt naar beheersing Nederlands in zorg

Minister Ab Klink (Volksgezondheid) laat bekijken of buitenlands personeel van zorginstellingen goed kan communiceren met de patiënten.

De minister antwoordde dat vandaagg op vragen van SP-Kamerlid Henk van Gerven over het toenemend aantal artsen uit Oost-Europa, vooral Polen, dat in Nederland aan de slag gaat.

De SP vroeg om het spreken van Nederlands verplicht te stellen voor buitenlandse artsen die hier komen werken, maar dat is volgens Klink niet nodig. Goede communicatie tussen arts of verpleger en patiënt is al geregeld in twee wetten.

Klink onderschreef de door Van Gerven aangevoerde cijfers dat er in Nederland zo'n achthonderd artsen uit andere landen binnen de Europese Unie werken, van wie er tweehonderd uit Polen komen. Maar de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft nog geen klachten ontvangen over moeizame communicatie tussen deze medici en hun patiënten. Toch zei Klink zich ervan te gaan vergewissen hoe instellingen handen en voeten geven aan de bestaande taaleisen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.