Home

Achtergrond 145 x bekeken

Kabinet bestrijdt valse concurrentie door overheid

Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) wil de mededingingswet aanpassen om oneerlijke concurrentie te voorkomen als overheden commerciële activiteiten ontplooien.

Het kabinet schaart zich achter het voorstel dat overheden altijd de volledige kosten moeten doorberekenen. Ondernemers klagen al jaren dat zij zich benadeeld voelen, omdat bijvoorbeeld gemeenten met subsidie goedkopere galerieruimten aanbieden.

De CDA-bewindsvrouw wil dat ondernemers in voorkomende gevallen naar de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) kunnen stappen. Het is dan aan bijvoorbeeld een gemeente om de klacht te weerleggen.

Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) had aanvankelijk bezwaren tegen het plan. Zij vreesde voor een onnodige verhoging van de regeldruk en wees op de bestaande Europese afspraken om staatssteun te voorkomen.

De twee bewindsvrouwen hebben elkaar gevonden in de afspraak dat het wetsvoorstel niet te veel lasten met zich zal meebrengen. "Minister Ter Horst heeft mij overtuigd ten aanzien van de administratieve lasten en ik heb haar overtuigd van de noodzaak van dit voorstel'', zei Van der Hoeven vrijdag na afloop van de ministerraad. Zij zal haar voorstel komende week naar de Tweede Kamer sturen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.