Home

Achtergrond

GrijsWerkt: tijd van vrijblijvendheid voorbij

Verhoog de AOW-leeftijd met een maand per jaar en geef mensen het recht na hun 65e te blijven werken. Verbied ”ontziemaatregelen” als extra verlofdagen voor ouderen en beperk de mogelijkheden om de levensloopregeling te gebruiken om eerder te stoppen met werken.

De regiegroep GrijsWerkt heeft donderdag een hele reeks aanbevelingen gepresenteerd om meer mensen langer aan het werk te houden.

Het zijn niet altijd even populaire maatregelen, erkent de werkgroep. Maar de manier waarop overheid en werkgevers- en werknemersorganisaties de vergrijzing het hoofd bieden, is wel erg vrijblijvend.

Het kabinet wil de arbeidsparticipatie verhogen van 73 procent nu naar 80 procent in 2016. ”Daarvoor is een hele batterij maatregelen nodig”, zei Ed Nijpels, voorzitter van de regiegroep die haar werk nu heeft beëindigd.

”Als we de AOW-leeftijd met een maand per jaar verhogen, is hij over twaalf jaar 66. Als de bedenkers van de AOW in 1955 hun zin hadden gekregen, lag die leetijd nu al boven de 70, want zij wilden de leeftijd met zeven weken per jaar verhogen”, aldus Nijpels. ”Ons voorstel is dus niets nieuws.”

Maar het kabinet wil hier niet aan. Eerder dit jaar zei premier Jan Peter Balkenende nog dat het kabinet de doelstelling om meer mensen betaald werk te laten verrichten denkt te kunnen halen zonder de AOW-leeftijd te verhogen.

Nog steeds houden mensen in de praktijk gemiddeld op hun 62e op met werken, constateert de regiegroep. Van de 55-plussers werken er nog vier op de tien. Dat moeten er meer worden. Alle cao’s moeten volgen GrijsWerkt afspraken bevatten over leeftijdsbewust personeelsbeleid. En dat beleid begint niet pas bij 55, maar gaat over alle leeftijden en begint wanneer iemand in dienst treedt, aldus Nijpels.

De regiegroep is tegen collectieve maatregelen die oudere werknemers ontzien, zoals extra vrije dagen. Die zijn niet meer van deze tijd en maken hen duur.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.