Home

Achtergrond 318 x bekeken

Ganzenregeling goede stap

De nieuwe vergoedingsregeling voor ganzenopvang biedt veel meer perspectief dan alleen een verhoging van de vergoeding van de schade aan de boeren.

De aanpassingen erkennen dat de ganzen grote schade veroorzaken en dat niet de gehele boerenstand uit schietgrage lieden bestaat. De positieve gevolgen die daarvan uitgaan, kunnen zelfs het financiële belang op korte termijn overstijgen. De steeds groter wordende stroom overwinterende ganzen in Nederland, naast de reguliere zomergasten, zorgt voor toenemende
overlast. En polemiek, omdat aanpak van die overlast direct weer ontaardt in felle debatten.

De provincies komen nu tegemoet aan boeren die veel aan ganzenopvang doen, maar daar op toeleggen of mee stoppen omdat teeltwisseling bijvoorbeeld niet mag. In de nieuwe regels worden de compensatie voor gemiste inkomsten en de vergoeding voor gewasschade verhoogd. Deze voordelen zijn voor boeren wier percelen binnen de 65.000 hectare agrarische foerageergebieden liggen. Er is 13 miljoen euro in kas.

De regeling lost niets op voor boeren buiten die foerageergebieden. Verjaging of afschieten is mogelijk, maar zorgt voor maatschappelijk protest. Een betere schaderegeling in die gebieden dan de onvoorspelbare gang naar het Faunafonds, zou een nog grotere doorbraak zijn. Indien het algemeen belang (natuur) boven privaat belang (schade) wordt gesteld, dient dat te worden vergoed.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.