Home

Achtergrond 328 x bekeken 4 reacties

Fischer Boel: snel debat over klonen van vee

EU-landbouwcommissaris Mariann Fischer Boel wil dat zo snel mogelijk een openbaar debat wordt gevoerd over klonen en het gebruik van producten van gekloonde dieren.

Dat stelt zij in haar weblog. Fischer Boel noemt het essentieel dat de EU overlegt met handelspartners als de VS over mogelijke problemen. "We kunnen niet wachten tot de eerste containers met vlees van gekloonde varkens opduiken in de haven van Rotterdam", aldus Fischer Boel.

Die problemen zijn niet denkbeeldig, omdat de Amerikaanse toelatingsorganisatie FDA vlees en melk van gekloonde dieren als veilig voedsel beschouwd. De Amerikaanse voedingsindustrie overweegt mede door die stellingname haar vrijwillig ingestelde moratorium op deze producten op te heffen.

In Europa verschillende de meningen sterk. Voedselautoriteit Efsa deed op verzoek van de Commissie onderzoek en komt tot de conclusie dat vlees van gekloonde koeien en varkens en melk van gekloond melkvee veilig is. Die advies ligt nu ter inspraak voor aan het Europese publiek. Een ander adviesorgaan, de ethische commissie EGE, boog zich ook op verzoek van Brussel over de kwestie. De EGE stelt dat klonen ten behoeve van voedselproductie niet aanvaardbaar is.

Fischer Boel hamert op het consulteren van het publiek. "Elk politiek voorstel in deze moet sterk worden ondersteund door het publiek. Anders komen we gelijk in woelig water terecht."

Een werkgroep van het Europees parlement wees eerder deze week het klonen van vee voor voeding af. Zij stelt een voorstel op om niet alleen de methode voor dit doel te verbieden, maar ook producten van gekloonde dieren en hun nakomelingen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Wytze

  Het effect van een kloon eten daar weten we nog niet veel van, lijkt mij niet een probleem.
  Het gevaar van klonen is dat de genetische variatie van rassen nog verder gaat afnemen. Voor de melkveehouderij is het voordeel van klonen vooral beschreven voor de fokkerij, er kunnen van een topfokstier meerdere klonen worden gemaakt en deze kunnen op verschillende plaatsen in de wereld worden gestationeerd. Zo zou je dus echt de hele Holsteinpopulatie kunnen bevruchten met een stier!! Eng he. En dan ook voor varkens natuurlijk. En dan maar zeuren dat de voedselproductie in de wereld gevaar loopt. De mensen met de macht in handen moeten heel goed weten wat ze doen op dit gebied. De weg terug is heel moeilijk. En de wereldvoedselproductie is immers in het geding.

 • no-profile-image

  Jos Wijsmuller

  Het lijkt me goed, het kloneren in een breder verband ter discussie te stellen.
  Ofschoon ik denk, dat kloneren als zodanig geen nadelige invloed op producten heeft, is het dunkt mij zeer kortzichtig om de variabiliteit in het leven door te kloneren op langere duur geweld aan te doen. Een levenskenmerk als variatie kan men nooit straffeloos wegcijferen.

 • no-profile-image

  gli

  Het gaat tenslotte natuurlijk om geld. Als duidelijk is dat er grote risico's zitten aan het nuttigen van producten van gekloond vee zal het wel niet doorgaan. Ik ga er vanuit dat de eventuele nadelige gevolgen niet of moeilijk in te schatten zijn. En misschien zit er wel geen enkel risico aan, wie zal het zeggen? Vervolgens gaat het louter en alleen om de consument. Is die te bewegen om de gekloonde producten gewoon te blijven eten dan gaat het gebruik van het gekloonde voedsel direct of op den duur zeker door! Het grote geld (de multinationals, de uitvinders van het klonen) zullen alles, maar dan ook alles, in het werk stellen om de consument te bewegen het gekloonde eten te gebruiken. Misschien wordt dit eten zelfs wel een fractie goedkoper! En misschien schuilen er wel echte voordelen aan het gebruik van het gekloonde product, bijvoorbeeld op het punt van uitbanning van bepaalde ziekten of kwaaltjes! Wie zal het zeggen!? Er zullen de nodige miljoenen tegen aangegooid worden om de mensheid te bewegen de producten te gaan consumeren. Immers miljarden aan extra verdiensten blinken in het verschiet. Is de consument in meerderheid overtuigd van de voordelen dan gaat het zeker door!! Degene die denkt dat het anders gaat, weet naar mijn mening niet hoe het tegenwoordig (en ik denk ook vroeger), toe gaat in de maatschappij.
  Een vroegere leermeester zei altijd: "Er kunnen velerlei belemmeringen voor een bepaalde ontwikkeling opgeworpen worden, maar vroeg of laat kruipt het kapitaal altijd onder die belemmeringen uit en gaat het door het kapitaal voorgestelde toch door"! In de loop van de tijd heb ik hem voor 100% gelijk moeten geven. Tussen haakjes: zie mij niet aan voor een linkse rakker, want dan vergist u zich schromelijk! En zie mij ook niet aan voor een liberaal denkend persoon: u vergist zich opnieuw! Maar als u mij aanziet voor een realist dan zou u wel eens gelijk kunnen hebben!!!

 • no-profile-image

  g.a.van exel

  Als voortplantingstechniek zal klonen in de veehouderij te duur zijn vanwege het geringe slagingspercentage.Bovendien is een kloon niet identiek aan de donor.
  Het therapeutisch kloneren kan in de humane geneeskunde mogelijk toekomst bieden aan lichaamseigen stamceltherapie.

Of registreer je om te kunnen reageren.