Home

Achtergrond

Export en import van biggen gestegen in 2007

De biggenexport is vorig jaar gegroeid met 11 procent. Vooral de export naar Duitsland is fors gegroeid. Er gingen ruim 20 procent meer biggen (404.663 biggen meer) naar toe.

Duitsland neemt 47,5 procent van de Nederlandse biggenexport voor zijn rekening. In 2006 was de export naar dat land juist iets gedaald. Dat was een gevolg van de varkenspest die in 2006 woedde in Noordrijn-Westfalen.

Ook de export naar België is fors gegroeid. Er gingen 473.292 biggen naaer toe. Dat is ruim 30 procent meer dan een jaar eerder. België en Duitsland zijn goed voor 57 procent van de Nederlandse biggenexport.

De in aantallen biggen tweede afnemer van Nederlandse biggen is Spanje. Het land nam 977.433 biggen af. Een jaar eerder gingen er iets meer biggen naar toe. Spanje is goed voor 19 procent van de Nederlandse biggenexport. Naar Italië gingen 15 procent meer biggen dan een jaar eerder. Het land nam 354.188 biggen af. Italië is goed voor 7 procent van de Nederlandse export

Opvallend is terugval van de export naar de Oost Europese landen als Slowakijke, Kroatië, Roemenië en Tsjechië. In 2006 waren dit voor de Nederlandse biggenafzet sterk groeiende markten. In 2007 vallen ze stuk voor stuk terug. Dat heeft te maken met de slechte situatie in de varkenssector. Door de hoge voerprijzen hebben veel mesters in deze landen die de varkens vaak als neventak in kleine eenheden houden besloten maar even geen varkens op te leggen en hun graan rechtstreeks te verkopen.

Een belangrijke reden voor de groei van de biggenexport ligt in de technische resultaten. De zeugen produceren steeds meer biggen en aangezien de productie van vleesvarkens in eigen land nauwelijks groeit, moeten de biggen elders in Europa worden afgezet.

Ook de biggenimport van Nederland groeide in 2007, en wel met 18 procent. Er kwamen 26.532 biggen ons land binnen, waarvan het grootste deel (65 procent) uit Duitsland. Dat de import van Duitse biggen stijgt is mogelijk toe te schrijven aan het feit dat nogal wat Nederlandse vleesvarkenshouders produceren voor de Duitse slachterijen en daarom ook met biggen van Duitse herkomst willen werken, omdat die het beste zouden passen bij de Duitse markteisen.

Opmerkelijk is ook de import van Deense biggen. Over het algemeen is de heersende mening toch dat het Deense type varken niet is toegespitst op de Nederlandse eisen en omstandigheden.

Of registreer je om te kunnen reageren.