Home

Achtergrond

Einde superheffing?

Opmerkelijk advies van de landbouwcommissie van het Europees Parlement.

Die komt met een verevening op de proppen tussen landen die hun melkquotum over- en onderschrijden. De consequenties daarvan zijn veel groter dan de voorspelbare verruiming met 2 procent per 1 april.

Natuurlijk gaat het slechts om een advies van het parlement aan de Europese Commissie en de landbouwministers van de 27 EU-lidstaten. De grote vraag is of die het overnemen. Maar feit is dat in Brussel/Straatsburg gepraat wordt over verevenen en daarmee feitelijk over de afschaffing van de superheffing.

In theorie zou de productiebeperking in de Europese melkveehouderij dan nog wel tot 2015 bestaan, zoals landbouwcommissaris Fischer Boel heeft aangegeven. In de praktijk is dat niet meer het geval, gezien de onderproductie in de EU in het vorige en waarschijnlijk ook dit seizoen. De veronderstelde zachte landing naar het quotumloze tijdperk vanaf 2015 in de Europese Unie is daarmee verleden tijd nog voor deze is geconstrueerd.

Het maakt het er voor melkveehouders niet gemakkelijker op de juiste strategie te kiezen. Alles hangt af van de besluitvorming en hoe zo’n eventuele verevening vorm krijgt: tussen boeren, tussen lidstaten, via de handel. Het spel is op de wagen. En de praktijk reageert: de prijs van quotum daalt sinds dit advies met het uur.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.