Home

Achtergrond 169 x bekeken

EU en VS: zelfde diagnose, ander medicijn

De markt lijkt er zeker van: Euro­pa begint ziekteverschijnselen te vertonen. Het gevolg: de euro ver­liest terrein ten opzichte van de Amerikaanse dollar, de Japanse yen en tegen de munteenheid van de agrarische concurrent Nieuw­Zeeland.

De VS riep de zes grootste eco­nomieën deze week op een groot­schalig stimuleringspakket aan te bieden voor de economie. Met meer geld in de broekzak van de consument trekt de economie vanzelf aan, zo luidt het devies in Washington. Het aanbod werd af­gewezen met als gevolg dat de beurzen in waarde verloren.

De Europeanen en Japanners zijn beducht voor de dodelijke combinatie van inflatie en stag­natie. Feitelijk verschillen de EU en VS fundamenteel van inzicht. Omdat grondstofprijzen over de hele linie, van olie tot agrarisch, stijgen nemen ook de productie­kosten toe, aldus Europa, en dus dreigt inflatie en een afname van economische groei.

Dat de Amerikaanse dollar ter­rein wint is volgens specialisten slechts tijdelijk. Warren Buffett schaarde zich deze week achter zijn collega-miljardair George Soros en verklaarde dat met de beperking van Amerikaanse kre­dietverstrekking de dagen van de dollar als 'wereldeenheid' wel­eens geteld kunnen zijn.

Fundamenteler is de vraag hoe verschillende naties omgaan met de economische vertraging. Au­stralië besloot tegen het tij in te varen. De economie van de groot­exporteur van landbouwproduc­ten (4 procent van het BNP) is dusdanig robuust dat de centrale bank besloot de marginale bele­ningsrente te verhogen naar 7 procent.

In Europa staat de Britse eco­nomie het meest onder druk door de kredietcrisis. De Bank of En­gland verlaagde de rente dan ook met een kwart procentpunt tot 5,25 procent. De Europese Cen­trale Bank hield het belangrijk­ste rentetarief gelijk op 4 pro­cent.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.