Home

Achtergrond 3 reacties

Duurzame veehouderij vereist trendbreuk

Wat minister Verburg betreft is de veehouderij in Nederland over vijftien jaar in alle opzichten duurzaam. Dat lijkt lang, maar is uitermate ambitieus als je bedenkt wat er nog te doen is. Een duurzaamheidssprong is volgens Bram Bos niet te realiseren zonder een trendbreuk.

Bram Bos werkt als onderzoeker aan verduurzaming van de veehouderij bij de Animal Sciences Group van Wageningen UR

Die duurzame veehouderij kent vele gezichten: van high-tech tot streekproduct, van eko tot mega. Maar die diversiteit moet wel voldoen aan stevige voorwaarden op het gebied van dierenwelzijn, milieu en transport.
De minister zet scherpere doelstellingen neer dan Veerman in Kiezen voor Landbouw, en verbindt die aan een termijn. Daarnaast keert de geest van Herman Wijffels terug, met zijn pleidooi voor herontwerp. Wijffels wees op de structurele weeffouten in het veehouderij-systeem. Milieuvervuiling, gebrekkig dierenwelzijn, de ’kostprijs-klem’, grootschalig medicijngebruik en andere vormen van ’afwenteling’ zijn niet op te lossen met een aanpassinkje hier of daar.
Verburgs visie haakt aan op die gedachte, maar trekt die nog onvoldoende door.
De wet van de afnemende meeropbrengst kan pas bij structureel herontwerp ontlopen worden. Zoals in het oorspronkelijke plan voor een Nieuw Gemengd Bedrijf, waar een flinke schaal vergezeld gaat van inventieve koppelingen tussen veehouderij, glastuinbouw en energieproductie, die een echte sprong kunnen betekenen voor milieu én dierenwelzijn.
Megastallen, maar ook nieuwe, ’integraal duurzame stallen’ lopen het risico helemaal niet zo duurzaam te zijn, als de rest van de keten en de markt intact blijven. Een duurzame stal bestaat niet op zichzelf. Werkelijke sprongen maak je pas, als het omringende systeem mee verandert.
De toekomstvisie van Verburg schept de ruimte voor een diversiteit aan zulke sprongen, in plaats van één blauwdruk op te leggen. Daarvoor verdient ze niet alleen alle morele steun, maar vooral ook stevige en langdurige betrokkenheid van alle partijen die met de veehouderij te maken hebben – inclusief grote marktpartijen als de supermarkten, slachterijen en zuivelcoöperaties. Wageningen UR denkt, ontwerpt en doet graag mee.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  gert

  inderdaad duurzame landbouw eist een trendbreuk,stop het hap en snap beleid van natuurorganisaties en de overheid zelf,zoals natura 2000,de ehs,habitat richlijn,krw en amoniakreductieplannen,dan krijg je pas duurzame landbouw

 • no-profile-image

  Red Dear

  Heeft iemand het begrip DUURZAAM al eens volledig beschreven.
  Een windmolen is niet duurzaam terwijl dat wel op die wijze gebracht wordt...
  Waarom toch zoveel fabeltjeskrant voor volwassenen?

 • no-profile-image

  een wakker dier

  Ha ha da's weer lachen met gertje.
  Jij bent HET voorbeeld van iemand die nog nooit hoger heeft gesprongen dan de drempel van de
  keukendeur.
  Jij én trendbreuk? ha ha ik lig in een deuk.
  Blijven schrijven gertje ....ook al is het MEUK.

Of registreer je om te kunnen reageren.