Home

Achtergrond 238 x bekeken

Definitieve gebruiksnormen voor 2008 en 2009 bekend

De stikstofgebruiksnormen zijn vastgesteld op het niveau van 2007. De werkingscoëfficiënt van drijfmest op zand- en lössgrond is verhoogd van 60 naar 65 procent. Ook de 50% vrijstelling van fosfaat uit schuimaarde blijft van kracht.

De stikstofgebruiksnormen voor akker- en tuinbouwgewassen op zand-, löss- en veengrond zijn vastgesteld op het niveau van 2007. Voor enkele akkerbouwgewassen, waaronder consumptieaardappelen en maïs, worden de normen vanaf 1 januari 2009 verlaagd.

De stikstofgebruiksnormen op kleigrond waren voor 2008 en 2009 aanvankelijk vastgesteld op 100% van het bemestingsadvies. Om de sector de tijd te geven zich aan te passen, zijn de stikstofgebruiksnormen voor akker- en tuinbouwgewassen op kleigrond in 2008 op 105 % van het bemestingsadvies vastgesteld. Deze gebruiksnormen liggen voor de meeste gewassen net een fractie lager dan in 2007. In 2009 zullen de normen gelden op 100 % van het bemestingsadvies.

De stikstofgebruiksnormen voor grasland worden voor alle grondsoorten stapsgewijs verlaagd in 2008 en 2009.

Naast de aanscherping van de stikstofgebruiksnormen wordt de werkingscoëfficiënt van drijfmest op zand- en lössgrond voor de jaren 2008 en 2009 verhoogd van 60 naar 65%. Dit geldt overigens niet voor drijfmest dat op het eigen bedrijf is geproduceerd door graasdieren.

Verder is besloten dat de vrijstelling voor fosfaat in schuimaarde ook voor 2008 en 2009 geldt. Dit betekent dat 50% van de gebruikte hoeveelheid fosfaat in schuimaarde niet meetelt.

Meer informatie Definitieve stikstofgebruiksnormen
Meer informatie Definitieve werkingscoëfficiënten
Meer informatie Het LNV-Loket: Stikstofgebruiksnormen voor 2008 en 2009 definitief vastgesteld

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.