Home

Achtergrond

China stimuleert graanteelt door hogere minimumprijs

De Chinese overheid wil de graanteelt bevorderen.

Daarom hebben de Chinese autoriteiten de minimumprijs van graan verhoogd naar 1.400 tot 1.500 yuan per ton (ongeveer 143 euro per ton). Voor rijst geldt voortaan een hogere minimumprijs van ongeveer 148 euro per ton. De autoriteiten hopen zo boeren te stimuleren dit jaar meer graan te verbouwen.

Dat meldt het Productschap Akkerbouw in het weekbericht Granen. In de EU ligt de maximale interventieprijs op €104,53 per ton graan. Voor rijst is dat 150 euro per ton.

Veel landen hebben maatregelen genomen om te zorgen voor een groter binnenlands aanbod aan graan. Meestal voeren de landen een exportheffing in of verlagen ze de importheffing.

Of registreer je om te kunnen reageren.