Home

Achtergrond

CLM zet nieuwe middelen in milieumeetlat

Het Centrum voor Landbouw en Milieu heeft nieuwe, milieuvriendelijker gewasbeschermingen, die de laatste maanden op de markt zijn gekomen, opgenomen in haar milieumeetlat.

Dit heeft de organisatie bekend gemaakt. Het gaat om middelen tegen schimmels in aardappels, bieten en prei. CLM heeft de milieubelasting van deze en andere middelen berekend en verwerkt.

In diverse teelten zijn nieuwe fungiciden toegelaten met lage milieubelasting. Revus is een nieuw middel met een nieuwe werkzame stof (mandipropamid) in de aardappelteelt, Spyrale is toegelaten in de bietenteelt en Rudis in de prei en bollenteelt. Deze middelen zijn toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden. Folio Gold voor aardappel, prei, kool en ui is eveneens een schimmelbestrijder, maar heeft op gronden met een laag organische stof gehalte een relatief groot risico op uitspoeling naar het grondwater.

Nieuwe onkruidbestrijdingsmiddelen in de milieumeetlat zijn Finy voor wintertarwe en zomergerst en Goltix Super voor de bietenteelt. Beide zijn niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden. In prei, uien en vlas is Totril beschikbaar gekomen; dit middel heeft een lage milieubelasting.

De milieumeetlat maakt het voor boeren en tuinders mogelijk te kiezen voor bestrijdingsmiddelen met een lage milieubelasting. Buiten Nederland is er ook aandacht voor de milieumeetlat. Binnenkort geeft CLM een presentatie in Frankrijk bij een agrarisch onderzoeksinstituut.

De nieuwste versie van de milieumeetlat is bijgewerkt tot februari 2008 en is te raadplegen op internet: www.milieumeetlat.nl. Een papieren milieumeetlat is te bestellen bij CLM.

Of registreer je om te kunnen reageren.