Home

Achtergrond 1 reactie

Bonden: snel verbetering op varkensmarkt

De varkensmarkt klaart op korte termijn op. Dat is de overtuiging van een aantal onafhankelijke varkenshouderijvakbonden uit verschillende Europese landen, waaronder de Nederlandse NVV.

Wel vragen deze vakbonden zich af of de steeds groter wordende slachterijbedrijven in Europa het verwachte prijsherstel in voldoende mate doorgeven aan de primaire producenten.

Donderdag kwamen vertegenwoordigers van de Belgische Veva, de Nederlandse NVV, een Franse varkenshouderijvakbond en de Duitse ISN/ISW bij elkaar in Brussel om de varkensmarkt te bespreken. Het ging vooral over de vraag hoe de primaire sector een betere prijs voor zijn product kan afdwingen.

De vertegenwoordigers van de verschillende vakbonden zijn het er over eens dat Duitsland op dit moment de belangrijkste Europese markt is. In Duitsland wordt de prijs gevormd. De andere grote Europese landen als Frankrijk en Spanje zijn in dat verband veel minder toonaangevend.

De grote Duitse slachterijen zijn het over het algemeen heel erg met elkaar eens over de varkensprijs. Onder de bonden die in Brussel bijeen waren heerst dan ook de vrees dat deze partijen te veel macht krijgen.

”Er heersen bij ons zorgen om de continuïteit in de primaire sector”, aldus Wyno Zwanenburg die namens de NVV de vergadering bijwoonde. Die bezorgdheid zou er ook moeten zijn onder de slachterijen. Zij zijn per slot van rekening afhankelijk van de primaire sector voor hun grondstofvoorziening.

Ook over de problematiek van de voerprijzen zijn de verschillende vakbonden het redelijk met elkaar eens. Europa moet minder moeilijk doen over transgene bestanddelen in het voer en ook het diermeel moet terug in het voer. Voor transgeen voer zou de eis van nultolerantie snel van tafel moeten.

Eén reactie

  • no-profile-image

    burke

    BOEREN HEBBEN MACHT , het wordt alleen onvoldoende gebruikt.

Of registreer je om te kunnen reageren.