Home

Achtergrond 192 x bekeken 2 reacties

Boer kan scoren met klimaat

De Wageningse emeritus hoogleraar Goudriaan leverde in de krant van 6 februari zware kritiek op de film Meat the Truth. Volgens Wouter van der Weijden en Emiel Elferink maakt hij de verwarring alleen maar groter.

Van der Weijden en Elferink werken voor het Centrum voor Landbouw en Milieu.

De film Meat the Truth is beter gedocumenteerd dan die van Al Gore. Maar steeds als er marges zijn in de cijfers kiest men het voor vlees meest ongunstige cijfer. Goudriaan kritiseert de 100.000 liter water die 1 kilo rundvlees zou vergen. De meeste bronnen noemen inderdaad veel lagere getallen: 10.000 liter of minder.

De bijdrage van de veehouderij aan klimaatverandering is door de FAO berekend op 18 procent, waarvan 7 procent via CO2 en 11 procent via methaan en lachgas. Maar volgens Goudriaan is CO2 veruit het belangrijkste broeikasgas. De concentratie methaan in de atmosfeer neemt sinds 2000 niet meer toe. Gelukkig maar, want die concentratie is in de afgelopen eeuwen verdrievoudigd. De stabilisatie komt vermoedelijk door de kap van regenwoud, waardoor minder methaanemissie uit bossen plaatsvindt.

Wel leidt de kap tot een enorme uitstoot van CO2 en daar heeft ook de veehouderij een aandeel in. Natuurlijk heeft de kap ook andere oorzaken, zoals houtwinning en biobrandstoffen. De FAO schrijft de ontbossing dan ook niet voor 100 procent op rekening van de veehouderij, zoals Goudriaan stelt, maar voor minder dan 50 procent.

Goudriaan besluit: "De conclusie moet zijn dat het klimaateffect van vlees eten klein is vergeleken met het effect van autorijden en zeker met dat van vliegen." Vreemd, want hij geeft geen enkel cijfer over de emissies van vliegen en autorijden. Wel had hij kunnen aanvoeren dat in Nederland de emissies uit de veehouderij lager zijn dan die uit de transportsector: 10 procent versus 19 procent. Ook niet onbelangrijk: de emissies van kippenvlees zijn veel lager dan die van rundvlees.

Welke conclusies kunnen we nu trekken?
1. De bijdrage van de veehouderij aan klimaatverandering is wereldwijd groter dan die van de transportsector, maar voor Nederland kleiner.
2. De consument die iets aan het klimaat wil doen kan minder autorijden, minder vlees eten of rundvlees vervangen door kip.

Maar de veehouder kan daar weinig mee. Wat hij wel kan is vlees en zuivel produceren met minder emissies. Dat is een formidabele uitdaging. Aardig is dat de Nederlandse veehouderij de emissies sinds 1990 al met zo’n 18 procent heeft teruggebracht door krimp van de veestapel en efficiëntie. Dat kan geen enkele andere sector haar nazeggen.

Maar nu alle sectoren moeten werken aan emissiereductie, moet de veehouderij nieuwe stappen zetten. Reducties van 20 tot 40 procent liggen binnen handbereik. Dat wordt straks nog leuk scoren in de samenleving en op de markt.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Ruud

  Dit lezende vind ik dat het CLM de verwarring juist groter maakt. Met name het gedeelte over de methaanemissie uit het regenwoud roept alleen maar vragen op bij mij. Kennelijk ontstaat het meeste methaan bij het rottingsproces van planten en bomen. Als je dat proces vermijdt door plantenresten te verwerken en te vervoeren breng je de wereldwijde methaanemissie dus terug.
  3 conclusies kun je dus trekken.
  - De bijdrage van de dierlijke sectoren aan de versterkte broeikaseffect is niet aannemelijk gemaakt.
  - Als het CLM de film van Thieme wilde steunen dan hebben ze daar volledig in gefaald.
  - De oproep aan de veehouderij om nog sterker in te zetten op terugdringen van broeikasgassen is hiermee slecht onderbouwd.

 • no-profile-image

  jac

  Het wordt echt de hoogste tijd dat men eens stopt met als een kip zonder kop achter de huidige klimaatfabel aan te rennen. CO2 of welk gas dan ook heeft niets met klimaatverandering te maken, de oorzaak hiervan moet gezocht worden in de zon. Gezond boerenverstand heeft wat mij betreft nooit gelooft in deze onzin. Aangezien ik geen wetenschapper ben, en vele wetenschappers eigenlijk ook niet blijkbaar.
  De film the great global warming swindle is een voorbeeld van wetenschap met gezond boerenverstand.

Of registreer je om te kunnen reageren.