Home

Achtergrond 338 x bekeken 2 reacties

Arbitrage WTO in biotech-geschil

De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben vrijdag wereldhandelsorganisatie WTO verzocht om arbitrage in hun langlopende geschil over het EU-importbeleid voor transgene gewassen.

Beide partijen hebben de geschillencommissie van de WTO in Genève echter gelijktijdig gevraagd het arbitrageverzoek op de plank te leggen. Zij willen meer tijd om samen een oplossing te vinden voor het handelsconflict.

De WTO veroordeelde eerder het Europese biotechnologiebeleid. Dat kwam tot voor kort neer op een moratorium op de toelating van nieuwe gewassen en een importverbod. De Verenigde Staten heeft zich in het vervolg op die uitspraak verzekerd van het recht om strafmaatregelen te nemen: de Amerikanen mogen de Europese (landbouw)handel extra heffingen opleggen in de orde van grootte van het exportverlies bij de transgene gewassen. Brussel zegt dat deze sancties strijdig zijn met de WTO-regels, vandaar het verzoek om arbitrage.

Amerika wil veel liever transgene gewassen op de Europese markt afzetten dan compensatie zoeken via strafmaatregelen. Daarom zoekt Washington liever met Brussel naar een oplossing in die richting. De Europese Commissie probeert het biotechnologiebeleid aan te passen, maar stuit op verzet van diverse lidstaten.

Enkele EU-lidstaten hebben een nationaal verbod op de import en teelt van rassen ingesteld. Zo weert Oostenrijk al langer de maisrassen MON810 van Monsanto en T25 van Bayer CropScience. Frankrijk stelde onlangs een tijdelijk teeltverbod in voor MON810-mais.

Laatste reacties

  • no-profile-image

    annevdhof

    Het is veelzeggend dat de Europese Unie niets heeft in te brengen op het gebied van bijv. voedselveiligheid. In tijden van "economische oorlogsvoering" door de VS tegen elk ander land in de wereld dat niet direct buigt, is alles verantwoord. Alleen burgers kunnen nog verzet tonen door geen gentech voedsel te kopen en voedsel waarbij in de keten gentech aan te pas kwam (bijv. geen vlees, geen zuivel). Dat moet dan maar, nu regeringen waarden als gezondheid, (voedsel)veiligheid, keuzevrijheid en integriteit aan de kant zetten voor de geldzucht van de VS(om hun zinloze dure oorlogsvoeringen van te kunnen betalen?

  • no-profile-image

    Theo Tromp

    De druk van de VS om de europeanen gentech mais door de strot te duwen is al veelzeggend genoeg. Het gaat om royalties, geld, geld en nog eens geld. Heren agrariërs, laat u niets wijsmaken - gentech is een doodlopend spoor. Gentech katoen is dodelijk voor schapen, gentech aardappelen geven orgaanafwijkingen bij ratten, afweersysteem van koeien verzwakt door eten gentech soja en mais in krachtvoer. Feiten die u kunt terugvinden op internet bv op www.gentechvrij.nl.

Of registreer je om te kunnen reageren.