Home

Achtergrond 211 x bekeken

Amerikaanse boeren krijgen fors minder steun

Boeren in de Verenigde Staten krijgen in het komende begrotingsjaar flink minder rechtstreekse landbouwsubsidies. Althans, als het aan president George W. Bush ligt.

Bush gaat in zijn landbouwbegroting uit van een bedrag van 7,1 miljard euro (10,5 miljard dollar) als post voor rechtstreekse steun aan boeren. In het lopende boekjaar gaat het hierbij nog om 13,8 miljard euro (20,2 miljard euro). De forse verlaging van de steun heeft de maken met de hogere prijzen voor landbouwproducten. Omdat boeren meer overhouden, vult de overheid minder aan.

Het subsidiebedrag dat rechtstreeks naar boeren gaat is ongeveer 11 procent van de 64,1 miljard euro (95 miljard dollar) die Bush het komende begrotingsjaar, dat op 1 oktober begint, in totaal wil reserveren voor het Amerikaanse ministerie van landbouw. Dat bedrag is ongeveer even groot als het huidige landbouwbudget.

Ongeveer 76 procent van de uitgaven, 48,6 miljard euro (72 miljard dollar), is bestemd voor wettelijk verplichte programma's. De rest is voor programma’s waarvoor het ministerie zelf de uitgaven mag vaststellen.

Onder de verplichte programma’s vallen onder meer landbouwsubsidies, bevordering van de export en milieubescherming. De 15,5 miljard euro (23 miljard dollar) die het ministerie zelf mag uitgeven, worden volgens de voorstellen gebruikt voor onder meer leningen voor ontwikkeling van het platteland.

Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat moeten zich nog buigen over de plannen. Duidelijk is al dat de Democraten met andere voorstellen komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.