Home

Achtergrond 13 reacties

Wel praten, niet luisteren

De vleeskalversector en Wakker Dier gaan begin januari met elkaar in gesprek over blank kalfsvlees. Een positieve ontwikkeling in een discussie die al tijden op slot zit.

Toch lijkt de kans klein dat ze eruit komen, omdat beide partijen geen enkele opening bieden. De kalversector wil Wakker Dier overtuigen dat de kalveren niet ziek zijn en zo afdwingen dat de stichting haar campagne tegen blank kalfsvlees stopt. Onder aanvoering van het PVV denkt de sector dat Wakker Dier met argumenten te overtuigen is.

Wakker Dier denkt daar anders over. De stichting heeft haar campagne opgeschort, maar zegt dat de kans groot is dat die na het gesprek gewoon doorgaat. Twee partijen dus die elkaar geen centimeter ruimte geven. Ze willen wel praten, maar niet luisteren. Het is zeer de vraag of de argumenten, die al vaak genoemd zijn, nog iets aan deze impasse veranderen. Als het gesprek niets oplevert overweegt de kalversector naar de rechter te stappen. Met een proces wil ze dan afdwingen dat er alsnog een verbod op de campagne komt. Een dreigement dat het gesprek nooit ten goede kan komen. Daarnaast is het zeer de vraag of een proces wat oplevert.

De Reclame Code Commissie oordeelde al dat een klacht tegen de spotjes ongegrond was. Wakker Dier gaat als winnaar het gesprek in. De stichting kan rustig afwachten wat de sector te vertellen heeft en daar conclusies uit trekken.

Agrarisch Dagblad

Laatste reacties

 • no-profile-image

  linda

  Petje af voor Patrick's vasthoudendheid. De kalfjes staan nu misschien in groepen en glanzen en huppelen (meer uitglijden waarschijnlijk) maar het is nog steeds een gewetenloze en foute business. Net niet door de poten zakken vanwege ijzertekorten is nog steeds ziek! Emotionele argumenten, nou en? Leg het maar eens aan jullie kinderen uit dat je zo je geld verdiend. Wat voel je voor emotie als je je kind direct na geboorte weghaalt bij de moeder en levenslang opsluit, nooit buiten laat spelen, kunstpap voert zodat ze wankelen op hun ge-atrofieerde beentjes. Geen emotie? De hele intensieve veehouderij is een harteloze en mens- dier- en milieuvernietigende industrie die door Wakker Dier tot verantwoording wordt geroepen. Gelukkig worden consumenten steeds bewuster. Dank Wakker Dier en Partij voor de Dieren!

 • no-profile-image

  Boer

  Patrick.Moet ik uit je verhaal opmaken dat wakker dier boven de wet staat?Het gaat hier niet om of een Hb van 5 bloedarmoede is of niet.Het gaat er om waar de wetenschappers vonden waar die grens moest liggen zodat die norm vastgelegd kon worden in een wet.Dan gaat het er om of de kalverhouders opereren binnen die wet.Dat staat helemaal los van of we het eens zijn met de wet of de maatstaven die er in genoemd zijn om er aan te kunnen voldoen.Het is aan Wakker dier om wetenschappelijk te bewijzen dat de hb grens omhoog moet.En het is aan wakker dier om te bewijzen dat vleeskalveren lijden.Tot nu toe is niemand met bewijs op de proppen gekomen en worden er alleen argumenten aangedragen die gebaseerd zijn op emotie en niet op feiten.Wakker Dier staat niet boven de wet.Wakker dier moet bewijs leveren op de bovengenoemde punten.Is dat bewijs geleverd dan kan wakker dier via de PvdD zorgen dat de wet veranderd wordt.Wakker dier is nu te ver gegaan.Ze proberen het eetgedrag van de consument te veranderen door de kalverhouderij zwart te maken en zoveel mogelijk schade te veroorzaken aan die sector.Voor die schade,en de schade aan de goede naam van de sector moet wakker Dier opdraaien.Daarom ben ik er helemaal voor om Wakker dier zo hard te pakken als dat mogelijk is binnen het nederlandse wetboek.De tijd van praten is voorbij.

 • no-profile-image

  Boer

  Patrick. Een oplossing voor een probleem is alleen nodig als er een probleem is.Ik als rundvee en varkenshouder ben trots op hoe ver de veehouderij is gekomen sinds grootvaders tijd.Door nadruk te leggen op welzijn is de productie met sprongen vooruit gegaan.De inovatie staat nooit stil.Telkens worden door intensief onderzoek nieuwe staltypes hokvormen groepsgrootes uitgevonden die het welzijn van de dieren verbeteren zodat ze beter presteren.Kijk bijvoorbeeld naar de hoeveelheid licht lucht en ruimte die in een ligboxenstal uit de jaren tachtig zit vergeleken met een nieuwe stal.Patrick, ik heb een goede reden om de kalverhouders een hand boven het hoofd te houden.Allereerst vind ik dat de kalverhouders een hardstikke goede job doen.Hun stallen vol met glimmende gezonde actieve speelse kalveren zijn een lust voor het oog.Nu worden ze in publiek van dingen beschuldigd waar ze volgens het nederlandse wetboek niet schuldig aan zijn en waar ook nooit bewijs voor is gevonden.Als ik naar Praag toe ga en je buren en vrienden er van overtuig dat jij een pedofiel bent,je met naam toenaam,foto en adres in de krant zet dan is het woord snel rond.Je verliest je baan je vrienden,kortom ik heb je hele leven tot in de fundamenten vernield. Door de druk en de stress zijn zelfs je vrouw en kinderen bij je weg gegaan.Het zal je een hele tijd kosten om het tegendeel te bewijzen maar van die reputatie kom je nooit meer af.Van presies deze manier maakt wakker dier gebruik.Als ik ergens boos van wordt is het wel als er eerlijke fatsoenlijke mensen die zich aan de wet houden op deze manier onrecht wordt aangedaan,Er zijn wetten en regels in nederland en daar diend wakker dier zich ook aan te houden.Daarom vind ik dat die wakkere beweging keihard moet worden aangepakt.

 • no-profile-image

  Patrick

  @ Melkveehouder, Alles heeft te maken met de benadering, ook al vind een consument iets lekkerder, zoals nu bv wit kalsfvlees, een kind wil ook graag vaak chips ipv een appel,en zo is misschien hun koopgedrag, toch weten velen niet het productie proces. Ik denk als je alle consumenten in Nederland als vb het productie proces uitlegt van een rose, wit of biologisch kalfsvlees er een heel ander koopgedrag is. Men zal eerder denken van als ik toch vlees wil eten dan ook op een meer natuurlijke manier. Bovendien vind ik de benadering gewoon niet kunnen om tot wit kalfsvlees te komen ipv rose, en vind ook dat de consument hierin de keuze ook niet mag hebben laat staan onbewust maken. Je zoekt gewoon een grens op die wetenschappelijk is vastgesteld met bloed armoede en gaat er net boven zitten. Dan ook nog weghalen bij moeder en dan gewoon bewust ijzerarm voedsel toe dienen. De sector heeft met dit bewust de grens gezocht wat wettelijk is dichtgetimmerd, waren de wetten anders geweest had men ook die grens opgezocht, mijn kijkt dus alleen naar wat mag nog net volgens regeltjes, ipv naar kalf te kijken en meer gevoelsmatig een dier te benaderen ipv productie item dat helaas ook nog leeft en anders niet groeit tot het gewenste eindproduct is een benadering die conflicten oplevert.
  Als een normaal kalf hb tussen 7 en 10 heeft en een witklaf 5 is het nog steeds bloedarmoede, ook al heeft een wetenschapper 4,5 van definitie als echt ziek zijn als grens gezet en de sector zo rond de 5 - 5,5 gaat zitten.
  Ik zou een grens van 7 dan willen zien als sector zoals een normaal kalf schommelt tussen de 7 en de 10.
  Daar kun je ook een sector van maken van normalere kalveren van hb tussen de 7 en 10, dus een alternatief is er wel.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  @Patrick. Correct dat innoveren vaak tot positieve dingen leidt. Maar naar mijn overtuiging leidt waardering van het individu of een sector uiteindelijk tot meer resultaat. Bij dwang zijn regels noodzakelijk, wat automatisch leidt tot het zoeken van leemten in de vastgestelde regels.
  Het cruciale punt in de kalfsvleesdiscussie is, dat wakker dier probeert met drukmiddelen hun denkwijze op te dringen, daar waar regels (volgens de lezing van wakker dier) ruimte laat. Ook nu weer merk ik op dat dit los staat van de inhoud van de discussie of dit wel of niet zo is. Zoals je terecht opmerkt bestaan er vele geloofsovertuigingen. Ook hier proberen groepen anderen hun gelijk op te dringen, waarbij ze niet schromen geweld te gebruiken. Dit leidt uiteindelijk tot haat en verdeeldheid, waarvan de gevolgen dagelijks zichtbaar zijn op deze wereld.
  De discussie over de wijze van produceren van voedsel is pas enkele jaren oud. Voorkomen moet worden dat, gelijk de geloofsovertuiging, deze verschillen van standpunten ontaarden in (psychische) geweldpleging. En over de wijze van aanpakken verschillen we denk ik van mening. Een gelovige kun je niet dwingen van geloof te veranderen. Wel kun je proberen zijn overtuiging om te buigen. Dit kan alleen met een goed verhaal evt. aangevuld met feiten.
  En juist hier zou dan de taak van wakker dier zich op moeten concentreren. Probeer de consument te overtuigen dat hij anders moet kiezen. De vraag zal veranderen, en de markt verandert mee. Het voordeel hiervan is dat geen wet aangepast hoeft te worden omdat het onderwerp zichzelf overbodig maakt. En voor de producent valt alles beter te overzien omdat de vraagmarkt geleidelijk zal veranderen, waardoor de producent ruimschoots de tijd krijgt hier op in te spelen.
  Maar om als wakker dier de zwakste speler te kiezen om je gelijk af te dwingen vind ik niet juist, en ook niet te rechtvaardigen.

 • no-profile-image

  Patrick

  Wat kan de vleeskalversector anders dan een gesprek aangaan, ze moeten wel om het beeld proberen in stand te houden dat ze de boeren belangen vertegenwoordigen. Als ik Wakker Dier was zou ik er 15 minuten voor de discussie uit trekken, en zeker met PVV aan de tafel, die vooral veel aan zelfverrijking doen. Het argument of een dier ziek is kan je altijd verschillend tegen aankijken. De eis om te stoppen met campagne geeft al weinig ruimte voor discussie. Beetje eenzijdig ook, net doen of je wilt discussieren maar resultaat al klaar hebben. en dreigen met de rechter is zo uit de tijd, dat maakt al helemaal geen indruk.
  Als het probleem het woord ziek is dan zou ik als wakker dier gewoon een ander woordkeuze gebruiken.
  De vraag is ook wat de consumenten vinden van de sector. Ook ben ik benieuwd wie het ooit bedacht en geintroduceerd heeft, het witte kalfvlees. Dat het later een heel systeem van gemaakt is en veel geld aan te verdienen valt is een feit.
  Dat mensen kritische vragen stellen om dat systeem is logisch, het lijkt mij dat de sector geen kritiek aan kan, de cosument bepaald, wordt er altijd gezegd door de sector, nu de consument diverse informatie krijgt is het niet goed. Men wil een systeem en product dus gewoon opdringen aan de consument.
  Wat zou het mooi zijn als PVV boegbeeld Jos Ramekers de discussie zal leiden voor de sector. Ik zie ook wel dat boeren de dupe zijn van een productie stop of verbod, maar misschien heeft de PVV nog geld vrij voor compensatie. De kritiek zou moeten gaan naar PVV, LTO en de sector belangen organisaties ipv een groep die kritische vragen stelt over een systeem. Typisch voorbeeld van mensen die niet zien dat de wereld kei snel veranderd en dat niet kunen volgen.

 • no-profile-image

  Boer

  Bij deze wens ik iedereen een heel gelukkig en voorspoedig 2009 toe.Patrick,om wetten of regels veranderd te krijgen in nederland is het niet nodig om van het leven van wie dan ook een hel te maken.Ik weet zeker dat jij ook weet dat dat er procedures voor zijn waar iedereen gebruik van kan maken.Wakker dier ook.Ik ben het met je eens dat wetten regels en maatstaven periodiek moeten worden herzien om te kijken of ze nog passen in de tijd.Echter als een partij denkt dat de regels veranderd moeten worden moeten ze gebruik maken van die procedures om dat te doen.Je kunt niet zomaar een persoon of een groep gaan terroriseren omdat je vindt dat een wet niet meer in deze tijd past.Patrick je kunt niet iemand gaan straffen omdat hij 100 op een 100km per uur weg rijdt.Wakker dier rijdt momenteel 155 km per uur op een 100 km per uur weg en eist van de rest van het verkeer dat ze hun snelheid daaraan aanpassen.Ik daartegen vind het alleen maar gepast dat hun rijbewijs wordt ingevorderd.Ook moet ze alle schade die door hun actie ontstaan is vergoedden.

 • no-profile-image

  Patrick

  @Melkveehouder, innovaties in de sector heeft veel positieve dingen opgeleverd.
  Dat is zeker een kracht van Nederland. Maar met wit kalfvlees is voor velen de focus en de benadering ipv woorden ziek, of andere woorden. Bloedarmoede is het wel en er wordt naar gestuurd.
  Het is zeker zuur voor een boer als ie aan alle wetten houd en zoveel tegenstand krijgt. Maar dat zijn zeker dingen die de belangenbehartigers heel vroeg moeten zien, ook politiek etc
  Stel dat ze de wet in 1 keer aan gaan passen en bloedarmoede verbieden als voorbeeld, dan is en was het nog steeds de boeren organisties hun taak om dat te begeleiden of in te zien, op tijd, of voor de toekomst het is een combinatie van realiteiten.
  Natuurlijk kan iedereen,buurten, tegenstanders of zo maar wat zeggen, om te beschadigen, zie bekende Nederlanders. Maar een systeem ter discussie stellen is belangrijk, elk systeem is op zich eeen geloofsysteem van een indibvidue of groter groep waarin men geloofd. Maar kijk in religie er zijn honderden geloofssystemen die de waarheid claimen, dus dat kan al helemal niet, dus is het belangrijk om niet de gelovigen aan te sporen om te veranderen, want het is een individuele en op zich vrije keuse, maar belangrijk is wel om elk geloofsysteem hard aan te pakken om het geloofssysteem.

 • no-profile-image

  Patrick

  @ Melkveehouder & Boer, knap ver weg , Als ik het benader volgens de oude en huidige regels en afgesproken wetten dan is het houden van het witte kalfsysteem, rechtmatig. De sector weet dat en heeft er rechtmatig een sterk en winstgevend systeem van gemaakt. Echter ik kijk anders naar oude, huidige en toekomstige systemen. Ik kijk naar hoe het nu is zoals afgesproken door vastgestelde wetten en regels. En ik kijk blanco, dus denk zonder maar een regel of wet en kijk naar de huidige samenleving, verhoudingen en systemen, en probeer dan te denken welke regels en wetten, en afspraken zijn er nu nodig in deze tijd en deze situaties. Dat is vaak een verschil, omdat vaak in tijd, samenstelling van culteren, eet patronen, en alle verschillen met een tijd eerder of later, andere inzichten en verhoudingen zullen weerspiegelen. Voor mij kan het ook niet anders op deze manier, omdat je anders het forward momentum niet hebt of verdwijnt. In het algemeen moeten afspraken, wetten en regels een groter belang dienen zoals voor een diverse samenleving.
  Op zich kijkt een rechtsysteem in Nederland ook altijd of te verhoudingen nog de afspiegeling is van een hele bevolking of nieuwe inzichten noodzakelijk zijn om bij te sturen.
  Nu moet ik algemeen gaan, het volgende is dus niet gericht op de landbouw sector, maar kleine groepen weten ook hoe `democratie` werkt en waren en zijn in staat geweest om ook wetten en regels te maken die het beste uitkomen voor hun eigen kleine groep of die dan eigen richting creeren voor hun eigen dingen. Dit is een feit voor mij en ik onderschat dat nooit.
  Het feit is wel dat ik iedereen adviseer om wetten te volgen, maar iedereen moet zich wel altijd afvragen of huidige wetten, regels of afspraken nog wel recht doen aan een hele samenleving. Als de wet zou zeggen dat wakker dier te ver is gegaan heb je nog geen oplossing, want er is altijd een manier om consumenten er op te wijzen op de verschillen tussen de soorten kalfvlees en het productie proces, zonder het woordt ziek te gebruiken maar gewoon als voorbeeld een verhouding aangeven van een verschil, want een verschil aangeven is opzich geeft geen oordeel over een systeem. Het resultaat is misschien hetzelfde en een consument zal zich bewuster opstellen.
  Echter inderdaad, kritisch en bewuster koopgedrag van burgers/consumenten ik echt het aller belangrijkst, als dat 100 procent zou zijn dat past een bedrijfs systeem zich wel aan of elk ander proces, want de realiteit zal het forceren.
  Als Wakkerdier het argument eventueel zou intrekken als wettelijk wordt vastgesteld dat je ziek zijn niet mag benoemen van het huidige syteem, dan blijf je een enorm verschil houden in realiteit, dat zal echt niet weggaan.
  Natuurlijk volgen boeren een systeem of proces dat al bestaat of langdurig zich bewezen heeft voor een winstmarge.
  Ook dat is een zekere relaiteit, ook met handgrepen aan regels en wetten. Maar realiteiten zullen altijd verschillen of veranderen omdat ze gevoed worden door tijd, andere of nieuwe inzichten of gewoon een nieuwe generatie. Kijk als voorbeeld is naar het algemene woord generatie kloof. Er zullen velen zijn die anders denken als hun ouders op vele gebieden, dat is altijd al zo geweest en zal ook altijd zo zijn omdat er een verschil in tijd is, en huidige gegevens uit de wereld wat belangrijk zijn, of belangrijk zijn geworden. Beide generaties hebben totaal andere benadering en begrijpen elkaar vaak niet in gevoelens, inzichten of visies. De huidige ouders met kinderen van 2 jaar zullen dat hetzelfde hebben als hun kinderen als vb 18 zijn. Ouders van nu moeten inzien dat er een generatie kloof zal zijn in de toekomst met hun kinderen, dus vasthouden aan eigen inzichten en realiteiten is vragen om conflicten op termijn.
  Het begint bij natuurlijke en sterke leiders op wereld niveau, dan ook natuurlijke leiders op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Die wetten en regels maken die een groter belang dienen ipv een enorm klein, of klein groeps belang, of puur persoonlijk belang. Als ik terug kijk, zeg maar nu dan zie ik dat al die power players en systemen vallen, of zullen vallen ongeacht of ze het door hebben of willen.
  De realiteit accepteerd dat niet meer en zal manifesteren in verschillende vormen, ook dmv conflicten als een huidige vast zittende realiteit in het algemeen niet wil veranderen. Ik zie het nu als elke 5 jaar een nieuwe generatiekloof die overbrugd moet worden om vooruit tegaan, en elke sector en systeem zal anders benaderd moeten worden en opnieuw moeten worden vorm gegeven etc.
  Dat zijn in het algemeen nog al wat uitdagingen, maar het is zeker niet onmogelijk. Het enigste wat ik erg graag wil zien is nog steeds bewuste burgers op de planeet, want media en politieke `democratieen` hebben dat nooit gewild, we lopen daar flink in achter, nu is het zover dat de realiteit zich zal manifesteren om dat te krijgen. Er moet een blanco systeem bedacht worden om familie bedrijven als voedsel producent te behouden, samen met de huidige gewenste, enorm hoge welzijns normen die een 10 jaar vooruit kunnen. Systemen kunnen gewijzigd worden, of bijgestuurd worden en steeds bij gestuurd worden, begeleiding en financiele ondersteuning van politiek is wenselijk, en zo overbrug je realiteiten, ze hoeven nooit gelijk te zijn of te worden, maar de afstand moet niet te groot word onafhankelijk of een realiteit zich basseerd op wetten, dan nog zal het niet eeuwig stand kunnen houden als garantie voor een systeem.
  Ooit een mooie uitspraak was van een wijze President in Amerika, wel een tijd geleden, maar in realiteiten wel belangrijk, want in het algemeen is wie maakt wetten en regels, een kleine groep om een grote groep te onderdrukken of een kleine groep die het bealng ziet van de grote groep en dat begeleid!!
  `Certainly one of the highest duties of the citizen is a scrupulous obedience to the laws of the nation. But it is not the highest duty." --Thomas Jefferson (3rd U.S. President)

 • no-profile-image

  melkveehouder

  @Patrick, ik neem me de vrijheid om te zeggen dat je toch wel om het heikele punt heen draait. De kern is wie wat verwijtbaar is.
  Ook je opmerking van bewust opzoeken van de grenzen vind ik een beetje te kort door de bocht. Blijkbaar is ooit (wetenschappelijk) vastgesteld wat veterinair kan en niet kan. Ik lees in de argumentatie van tegenstanders dan ook alleen emotionele argumenten. Dit kan ook niet anders omdat wetenschappelijk iets anders is vastgelegd. Nogmaals, ik laat me niet uit of je mag spreken van ziek, omdat ik dit als niet-kalverhouder gewoonweg niet kan beoordelen. Maar als er iemand iets te verwijten zou vallen dat zijn dit zeker ook de wetenschappers en de consument. En de onwetende consument? Als ze een pc of auto gaan aanschaffen dan is men superkritisch met het vergelijken van produkten. Ditzelfde kritische koopgedrag mag je dan van volwassen mensen ook verwachten bij voedsel.
  En met de gevoelsmatige benadering van het kalf is het denk ik niet zo slecht gesteld. Iedere dierhouder, dus ook een kalverhouder, weet dat alleen goed gezonde dieren een lonende exploitatie opleveren. Ik verwacht dan ook absoluut niet dat deze kalveren ziek zijn, of worden gehouden, ondanks dat een cijfermatige benadering hiervoor de onderbouwing zou moeten leveren. En juist dit is de kern van het verschil van mening. Het argument van wakker dier dat dierhouders dieren ziek maken cq houden stoot me toch wel tegen de borst. Nogmaals Patrick, ik vind het niet terecht dat de sector de zwarte piet krijgt toegeschoven en de rest hun handen in onschuld wast.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Nou Patrick, ik wil beginnen in het midden van jouw reactie.
  Ook ik ben benieuwd waar de oorsprong van blank kalfsvlees ligt. Het zou me echt niet verbazen als deze vraag uit de markt, dus van de consument, komt. En ik zou het ook niet vreemd vinden dat men dit zelfs niet meer weet hoe dit zo is ontstaan. Wel weet ik van verhalen van de oude lui dat het vroeger vaker voorkwam dat loeizware kalveren geboren werden uit natuurlijke dekkingen voordat kunstmatige inseminatie gemeengoed werd en keizersneden nog niet ingeburgerd waren. De koeien waren destijds veelal dubbeldoel (vlees en melk). En als zo'n kalf ( 60-70 kg) na de geboorte direct dood, dan werd dit geslacht voor eigen gebruik. Gewoon omdat er vlees genoeg aan zat. De vleeskwaliteit was een delicatesse. Misschien dat het hier zijn oorsprong heeft gekregen, en er vraag ontstond naar dit kalfsvlees.
  Met jouw opmerking dat een produkt de consument wordt opgedrongen, ben ik het dan ook pertinent niet eens. Ik vind deze redenering sowiezo niet kloppen, ten eerste omdat de consument keuzemogelijkheden genoeg heeft en daarbovenop heeft dit kalfsvlees een heel ander prijskaartje per kilo dan gehakt of worst. De kern is dan ook dan de consument voor kalfsvlees bewust kiest en het dus niet zo is dat de producent deze keuze op zijn bordje gelegd mag krijgen.
  En dan komen we weer in de oude discussie terecht. Los van de discussie of de dieren wel of niet ziek zouden zijn, ben ik van opvatting dat de actie van wakker dier niet te rechtvaardigen valt. Weer probeert men over de rug van de boer de consument te dwingen zijn eetpatroon aan te passen. En weer wordt de boer als zondebok en breekijzer gebruikt. Ik vind dit niet kunnen.
  Waarom richt wakker dier de pijlen niet rechtstreeks op de consument met een campagne? Het is toch zo eenvoudig, als de consument niet meer koopt dan verdwijnt het produkt toch vanzelf uit de markt. Daar hoef je een producent niet voor over de hekel te halen, of wel?

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Nogal krasse eenzijdige reactie van het Agd "wakker dier gaat als winnaar het gesprek in". Voor wie is ze de spreekpop? Ik heb op item enkele vragen gericht aan Margje de Graaff, de auteur in deze.
  Ik zou het op prijs stellen hier een inhoudelijke reactie op te ontvangen, in plaats van deze stemmingmakerij van het Agd.

 • no-profile-image

  Boer

  Linda.Uit je verhaal blijkt dat je nog niet eens in het bezit bent van de basiskennis over de veehouderij.Dan is het nu tijd om jouw van wat noodzakelijke informatie te voorzien die niet op de Wakker Dier website beschikbaar is.In Nederland zijn twee soorten koeien nl melkkoeien en zoogkoeien.Melkkoeien zijn gehuisvest voor minimaal 180 dagen in het jaar.De melkproductie of lactatie begint na de geboorte van het kalf.Veel vaarskalveren worden aangehouden voor het vervangen van de melkveestapel.De rest van de vaarskaveren en doorgaans alle stierkalveren gaan naar de kalverbedrijven.De kalveren worden gelijk na de geboorte bij de moeder weggehaald omdat er tussen de koeien in de ligboxenstal GEEN overlevingskans is voor het kalf.Daarom is het noodzakelijk dat het kalf bij de moeder wordt weggehaald.Bij vleesvee is dat anders.Bij zoogkoeien wordt het kalf grootgebracht door de moeder.Wat voelt die moeder als het kalf nadat ze een half jaar of zo de tijd hadden om gehecht te raken aan elkaar bij haar wordt weggehaald?Die koe loopt een dag of drie te loeien en te zoeken naar haar kalf.Ik ben geen moeder maar ik denk dat ik dan het kind maar bij de geboorte afsta.Dan is er nog de kwestie van dat het kalf niet rond kan huppelen in de wei.De poes die bij jou op de bank zit heeft geen idee dat ze voor haar natuurlijke gedrag een paar hectare jachtgebied nodig heeft.Mist die kat dat?Als je met je kat praat over jachtgebied heeft ze geen idee waar je het over hebt tenzij het een ouder beest is die uit het buitengebied komt.Ik denk dat jouw kat happy is en je hoeft jezelf dan ook absoluut geen dierenbeul te noemen.Zo is het met dat kalf ook.Als dat kalf nooit in een wei heeft gestaan zal die het ook niet missen.En al had dat kalf in een wei gestaan.Met het gure natte Nederlandse weer is de kans groot dat het kalf de wei zal missen als kiespijn.En over "zieke" kalveren gesproken.Allereerst zijn er de filmpjes op op het land TV die je op je computer kunt bekijken.Maar met jou vooroordelen over de kalverhouderij is het belangrijk dat jij er naartoe gaat en het met eigen ogen ziet.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.