Home

Achtergrond

Week 49: vrije kuikenprijs iets hoger

De tendens op de markt van kuikenvlees blijft somber ogen. Ten aanzien van de afzet van filet op de binnenlandse markt, wordt er door enkele slachterijen/handelaren aangegeven dat deze volumematig kortstondig wat aantrekt. Dit houdt verband met de Sint Nicolaas viering, waarbij consumenten nogal eens een gourmetschotel op tafel zetten. De prijzen die men hier weet te realiseren zijn echter niet best en het enige positieve hierin, is dat men wat extra volume kan wegzetten.

De afzet van de diverse botproducten is nog redelijk, maar hier worden zo langzaamaan ook wat zorgen over uitgesproken. Een aantal handelaren gaf aan dat van de kuikendelen met been tot en met de vorige week nog aardig wat volume werd verladen, maar deze week lijkt het beeld hier toch ook wat minder positief te ogen.

Vooral de export van bouten, tot voor kort naast enkele andere kuikendelen een positieve uitschieter, lijkt nu ook wat in te zakken en dat heeft de nodige consequenties voor de prijzen. Op dit moment zijn slachters/handelaren tevreden als men een prijs van € 1,20/kg voor bouten realiseert, maar de verwachtingen voor de komende weken zijn bij een aantal exporteurs wat minder positief.

Enerzijds is deze verwachting gebaseerd op het normale seizoenpatroon, want de prijs voor bouten zakt richting het einde van het jaar meestal wat in, maar volgens deze informanten heeft daarnaast ook de lopende kredietcrisis een toenemend negatief effect op de huidige situatie. Vooral enkele afnemers in Oost Europa zouden problemen hebben om aan de nodige middelen te komen en dat zijn vaak juist die landen die voor Nederlandse exporteurs van belang zijn. De prijzen van de hele kuikenpoten staan ook wel wat onder druk, maar over het algemeen valt het met de prijsdaling van deze delen nog mee.

Overigens zijn er ook slachterijen die los van het filetprobleem de situatie best nog wel vinden meevallen. Vanuit deze hoek wordt gemeld, dat de versafzet en consumptie heel acceptabel is. De mogelijk wat tegenvallende resultaten bij bijvoorbeeld de afzet van kuikenbouten zouden ook veroorzaakt zou kunnen worden doordat men qua prijs wel eens wat te hoog in de boom gaat zitten. Als de prijs dan naar een marktconform niveau zakt, komt een prijsdaling bij deze leveranciers wat harder aan dan bij de wat meer realistische exporteur.

Als gevolg van het huidige marktbeeld, wordt er op tamelijk ruime schaal product ingevroren. Over het aanbod wordt wat wisselend gedacht. Een enkele slachterij meldde dat er deze week wel iets minder levende kuikens werden aangevoerd, maar anderen dachten daar weer anders over.

De afgelopen periode werd er ook nogal eens gemeld dat de kuikens vanwege gunstige groei omstandigheden steeds zwaarder werden aangeleverd, waardoor het aanbod in pure kilogrammen extra ruim oogde. Op dit moment lijkt men dit wat beter onder controle te hebben, want de gewichten van de kuikens zijn nu wat beter op de huidige marktsituatie afgestemd. Dit is deze week ook te merken aan de prijzen van de lichte en zware kuikens, want beide liggen gemiddeld op € 0,79/kg, terwijl de afgelopen weken de prijs van de zware kuikens duidelijk onder die van de lichte kuikens lag.

De meest recente opzetgegevens die de PVE ter beschikking staan, zijn van oktober j.l. en deze dieren beginnen nu zo langzaamaan op de markt te komen. In oktober was de opzet van vleeskuikens niet extreem groot van omvang, maar zijn er wel behoorlijk wat levende kuikens geïmporteerd, waardoor de totale opzet uit binnenland en import zo ongeveer op het gemiddelde van de eerste 10 maanden van dit jaar lag. Vergeleken met de eerste 10 maanden van 2007 betekent dat, dat er dit jaar tot en met oktober ongeveer 2% meer kuikens zijn opgezet dan in de vergelijkbare periode van 2007.

Voor de kuikenmesters blijft de situatie somber; de voerprijzen zijn dan wel wat gedaald, maar de prijsdaling is nog veel te beperkt om een redelijke boterham te verdienen. Het Landbouw Economisch Instituut berekende recent, dat enkel het 1e kwartaal van dit jaar voor de mesters nog wel positief oogde. Daarna is de situatie alleen maar slechter geworden en een wat sterkere prijsdaling van het voer zou voor de mesters heel welkom zijn.

Voor de primaire producent is het in ieder geval hoopvol te constateren, dat de “vrije” kuikenprijs na de vrije val gedurende de maand november, vanaf week 47 weer wat opgelopen is. Zoals hiervoor gemeld, vertoonde de “”vrije” prijs deze week een verdere stijging van € 0,03/kg tot gemiddeld € 0,79/kg voor lichte en zware kuikens.

(Bron: PVE)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.