Home

Achtergrond 510 x bekeken

Verrijkte kooien mogen tot 2021 blijven

Bedrijven die voor 18 april 2008 een verrijkte kooi of een te verrijken kooi hebben of voor deze datum al een bouw- of milieuvergunning ontvingen, mogen deze kooien tot 2021 gebruiken. Met dit besluit maakt minister Gerda Verburg de beloofde overgangsregeling bekend bij het verbod van de verrijkte kooi per 2009.

Verrijkt of nog te verrijken
Er waren in 2007 zeven bedrijven met verrijkte kooien en circa 30 bedrijven met te verrijken kooien volgens het LEI-rapport uit 2007 ter voorbereiding van de besluitvorming over een verbod voor de verrijkte kooi.

Een te verrijken kooi is een kooisysteem waarvan de kooihoogte voldoet aan de normen van een verrijkte kooi, maar waarbij in een later stadium inrichtingselementen als de zitstokken, legnest en een strooiselvoorziening in de kooi worden aangebracht. Een te verrijken kooi mocht tot 1 januari 2003 worden gebouwd en moeten de inrichtingselementen uiterlijk eind 2011 zijn aangebracht volgens het Legkippenbesluit.

Verrijkte kooien zijn kooien die na 1 januari 2003 zijn gebouwd. Deze kooien moesten direct en voor de ingebruikneming ‘verrijkt’ zijn met de inrichtingselementen.

Vervolgtraject
De minister dient in het voorjaar 2009 het wijzigingsvoorstel voor het Legkippenbesluit in bij de Tweede Kamer. Naast de genoemde overgangsmaatregelen worden dan ook de eisen bepaald voor de zogenoemde koloniehuisvesting. De eisen voor de koloniehuisvesting, eerder kleinvolière genoemd, worden overgenomen uit de federale Duitse wetgeving voor Kleingruppenhaltung, zodat er geen problemen ontstaan met de afzet naar Duitsland, een belangrijke markt voor Nederlandse eieren.

Een en ander moet ingaan per 1 juli 2009. Er is dan nog 2,5 jaar de tijd tot het verbod van de gewone legbatterijen. Pluimveehouders kunnen dan beslissen of hun stal om te bouwen naar koloniehuisvesting of naar systemen zonder kooien. Verburg geeft aan met minister Jacqueline Cramer van het ministerie van Vrom in overleg te zijn om duidelijkheid te krijgen over de eisen op het gebied van emissies aan ammoniak, geur en fijnstof. De vergunningverlening kan dan snel verlopen na het aannemen van het wijzigingsvoorstel voor het Legkippenbesluit.

Bezwaren sector
De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders en de Nederlandse Organisatie voor Pluimveehouders tekenen protest aan. Ze vinden de periode van afschrijving te kort. De voorzieningen in de verrijkte kooien kunnen vanaf 2011 niet volledig afgeschreven worden tot 2021. Voor afschrijving van huisvesting van pluimvee geldt volgens de KWIN-normen een termijn van 14 jaar. De minister gaat er vanuit dat de kooien die er al sinds 2003 staan, dan al wel enkele jaren zijn afgeschreven. De bonden vinden echter dat de voorlopers die besloten de te verrijkte kooien in gebruik te nemen eerder bestraft dan beloond worden voor hun pionierswerk. In de toekomst zouden pluimveehouders wachten tot de uiterste termijnen voor ze hun stallen aanpassen aan de nieuwste wettelijke eisen in plaats van initiatief te nemen tot nieuwe systemen.

Lees ook Verrijkte kooi gestopt

Meer informatie LNV, kamerstuk 4 december 2008: Welzijnsregeling legkippen

Meer informatie Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (Agrarisch Dagblad), 5 december 2008: Sector vindt termijn verrijkte kooi te kort

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.