Home

Achtergrond

Veehandel wacht op VWA

De NBHV maakt zich zorgen over de nieuwe preventieregelgeving van vee, die op 1 oktober door het ministerie van LNV is gepubliceerd. Daartoe heeft de veehandel vorige week een petitie aan de Tweede Kamer uitgereikt.

De pijn zit hem in de eis, dat per 1 januari 2009 de tweede verzamelslag voor schapen en het verzamelen van weiderunderen gewaarborgd moet zijn in een kwaliteitssysteem.

De NBHV maakt zich grote zorgen over de huidige praktijk rondom het verzamelen van vee. In de tijd tussen publicatie van de nieuwe preventieregeling en de ingangsdatum zit slechts drie maanden. En dat is voor NBH veel te kort.

Het kwaliteitssysteem verzamelplaatsen NBW-Q is bij de VWA ingediend, maar is nog niet goedgekeurd. Een goedkeuring van de WA laat nog altijd op zich wachten.

Verzamelplaatsen en vervoerders kunnen daardoor niet op tijd gecerticifeerd zijn. De NBHV bepleit daarom een redelijke overgangstermijn en verzoekt de VWA voorrang te geven aan het beoordelen van de kwaliteitssystemen.

Zo blijft de huidige praktijk van verzamelen voorlopig behouden. En de sector krijgt meer tijd om, zodra het nieuwe kwaliteitssysteem is goedgekeurd, onder de nieuw door de VWA vastgestelde voorwaarden te kunnen gaan werken.

Of registreer je om te kunnen reageren.