Home

Achtergrond

Toch geen besmetting clavibacter bij Western Seed

Op basis van aanvullend onderzoek is gebleken dat de bladmonsters die genomen waren uit een kas met nieuwe tomatenrassen bij Western Seed toch niet besmet zijn met clavibacter.

Dat heeft de Plantenziektenkundige Dienst (PD) vastgesteld. Enige tijd geleden onderzocht de Plantenziektenkundige Dienst een bladmonster uit een kas met tomatenrassen in ontwikkeling bij Western Seed.

Uit de eerste laboratoriumresultaten leek het er op dat het monster besmet kon zijn met Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis. Op basis van deze voorlopige diagnose werden maatregelen genomen om verspreiding tegen te gaan. Zo werden bij plantenkwekers de planten van deze partijen vernietigd.

Met behulp van aanvullend onderzoek is nu vastgesteld dat er geen sprake is van besmetting met Clavibacter. Dit wordt bevestigd door de extra bemonstering en toetsing die is uitgevoerd.

De definitieve conclusie van de PD is dat er in de kas Western Seed geen besmetting is aangetroffen. Er is dan ook geen risico op verspreiding geweest in de afgelopen periode. Daarom zijn inperkende maatregelen per direct ingetrokken. Van de betreffende kas mag iedere partij tomatenzaad op de normale wijze in het verkeer gebracht worden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.