Home

Achtergrond 1 reactie

Te moeilijk

Cross compliance is een moelijk begrip voor ingewikkeld Europees beleid.

Het rapport van de Europese Rekenkamer over deze voorwaarden bij het uitbetalen van inkomenssteun aan boeren, komt dan ook niet als verrassing. De Rekenkamer vindt de doelen van het randvoorwaardenbeleid vaag, de controle zwak en de sancties onvoldoende.

De effectiviteit van cross compliance is daarmee op z’n zachtst gezegd gering. Dat komt ook omdat de lidstaten er elk hun eigen regels op nahouden en het daardoor lijkt dat boeren aan willekeur zijn overgeleverd. Dit is een zwakker punt in het rapport van de Rekenkamer: natuurlijk is uitgangspunt dat de EU voor een gelijk speelveld zorgt maar dat laat onverlet dat de productieomstandigheden in de lidstaten afwijken en daar dus rekening mee wordt gehouden.

Cross compliance is een wezenlijk onderdeel van het hervormde landbouwbeleid: de overheid koppelt financiële steun voor boeren aan door de maatschappij gewenste ontwikkelingen (natuurbeheer, milieu, dierenwelzijn). Zo’n vorm van stimuleren is wenselijk, omdat de burger in de winkel niet voor genoemde ontwikkelingen wil betalen.

Beleid staat of valt met duidelijkheid en eenvoud. Dat geldt voor de doelen en eisen, en zeker ook voor de naleving van de regels - die nu ingewikkeld is en soms achterwege wordt gelaten. De EU én de landbouw missen daarmee een kans voor open doel.

Agrarisch Dagblad

Eén reactie

  • no-profile-image

    Sonja Van Tichelen

    Cross compliance betekent dat een boer enkel de subsidie krijgt indien hij de wet respecteerdt. Het heeft niets te maken met plattelandsontwikkeling (Rural Development) waar er inderdaag subsidie is voor maatschappelijke eisen zoals dierenwelzijn en milieu als deze hoger gaan dan wettelijke bepalingen. H et is maar normaal dat iemand enkel belastingsgeld krijgt indien de wet wordt nageleefd.

Of registreer je om te kunnen reageren.