Home

Achtergrond

Subsidie opleiding en voorlichting biologisch vanaf 2 januari

Het ministerie van LNV stimuleert graag de biologische landbouw, vanwege de milieu- en diervriendelijke werkwijze. Vanaf 2 januari 2009 stelt het ministerie €500.000 beschikbaar voor opleiding, training, voorlichting of bedrijfsconsult om kennis te verkrijgen over nieuwe, betere producten of productiewijzen. De regeling staat open tot en met 30 november 2009.

Een onderneming kan maximaal €1.500 subsidie krijgen per openstelling. Hetsubsidiebedrag is maximaal 50 procent van de totale kosten. De kosten moeten per aanvraag minimaal €250 zijn. Voor een opleiding, training of voorlichtingsbijeenkomst geldt een maximum subsidie van €250 per dagdeel. De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

De subsidie Beroepsopleiding en voorlichting Biologisch landbouw valt onder de Regeling LNV-subsidies. Het aanvragen en afhandelen van de openstelling Biologische landbouw gebeurt volledig elektronisch. Papieren formulieren zijn niet beschikbaar. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen via ‘mijn dossier’ op www.minlnv.nl/loket. Intermediairs kunnen zich door hun cliënten laten machtigen om elektronisch een aanvraag in te dienen. Een cliënt kan deze machtiging verstrekken via mijn dossier.

Dienst Regelingen reageert binnen een paar dagen op de digitale aanvragen. In deze brief staat of de aanvraag in aanmerking komt voor subsidie. Ondernemers kunnen dan direct beginnen met hun activiteiten. De beoordeling of de aanvraag voldoet aan alle voorwaarden vindt achteraf plaats. De brochure over de subsidie Beroepsopleiding & Voorlichting verschijnt 15 december op www.minlnv.nl/loket. Belangstellenden kunnen ook bellen met Het LNV-Loket: telefoon 0800 – 22 333 22.

Meer informatie Het LNV-Loket: Subsidies

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.