Home

Achtergrond 251 x bekeken

Spelregelkader voor samenhang in ruimtelijke investeringen

De ministeries van Vrom en Verkeer en Waterstaat willen de investeringen in wegen, openbaar vervoer, woningbouw en natuur beter op elkaar afstemmen. Het voorstel hiervoor is het MIRT spelregelkader, dat de ministers Cramer van Vrom en Eurlings van Verkeer en Waterstaat op 10 december 2008 naar de Tweede Kamer stuurden. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport.

Er bestaat veel samenhang tussen bijvoorbeeld het aanleggen van een weg en een woonwijk in hetzelfde gebied. Om evoor een betere afstemming te zorgeb, gaan de ministeries van Verkeer en Waterstaat, VROM, LNV en Economische Zaken beter samenwerken. Ze willen de werkwijzen van de verschillende 'ruimtelijke' ministeries beter op elkaar afstemmen. Hiervoor is het nieuwe spelregelkader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) bedacht.

Het spelregelkader maakt duidelijk hoe projecten in het ruimtelijke domein in aanmerking komen voor een bijdrage van het Rijk. Hierbij worden projecten van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM in samenhang beoordeeld. Ook wordt in gebiedsgerichte verkenningen de beleidsopgaven van de ministeries van LNV en Economische Zaken betrokken. Deze werkwijze betekent niet het ineenschuiven van budgetten van de verschillende departementen, maar een integrale benadering van de diverse beleidsprogramma's.

Spelregels
Binnen de nieuwe spelregels komt er meer nadruk op een brede verkenningfase waarin de mogelijkheden van nieuwe projecten duidelijk worden. Een aanpassing is dat deze fase maximaal twee jaar duurt en wordt afgesloten met een voorkeursbeslissing. Hierdoor kan de tweede fase, de planuitwerking, korter en stabieler worden. Verder wordt de betrokkenheid van regio's en marktpartijen bij projecten verzwaard binnen het nieuwe spelregelkader.

Het MIRT-spelregelkader is daarmee ook in lijn met adviezen van de commissies Elverding en Ruding. In de toekomst zal het MIRT-spelregelkader verder worden ontwikkeld op basis van uitwerkingen van de adviezen van deze commissies en een evaluatie. Hierbij wordt ook de relatie met de programma's van de ministeries van LNV en Economische Zaken verder uitgewerkt.

2009
De nieuwe MIRT-spelregels zijn vanaf 2009 van toepassing op nieuwe MIRT-projecten en programma's van het hoofdwegennet, (hoofd)vaarwegennet, landelijke spoorwegennet en andere grote decentrale verkeersprojecten. Ook waterkering- en waterbeheerprojecten en woningbouwprojecten gaan onder dit spelregelkader vallen. Het Rijk en de regio’s moeten in 2009 gezamenlijke MIRT-gebiedsagenda's ontwikkelen. Daarin komen ruimtelijke ambities, verstedelijkingsafspraken en mobiliteitsprogramma's van verschillende overheden dan samen.

Meer informatie Vrom, 10 december 2008: Meer samenhang in ruimtelijke investeringen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.