Home

Achtergrond

Schade door exportbeperking van slachtschapen naar België

De exportbeperking voor slachtschapen naar België lijkt niet tijdig te worden opgelost.

Dinsdag begint het islamitische Offerfeest. Piet Thijsse, voorzitter van de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV) noemt de situatie triest.

"Dat we als Beneluxlanden niet tot een oplossing komen, terwijl met andere Europese landen wel verdragen zijn gesloten is heel wrang", zegt Thijsse. "Daarbij werkt de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) in het geheel niet mee."

Dat de export naar Duitsland onder voorwaarden wel weer mogelijk is ziet hij als meegenomen. "Maar Duitsland is voor ons geen grote afzetmarkt. Daarnaast moet de export 48 uur van te voren worden aangemeld bij de VWA." De VWA denkt volgens de voorzitter niet in het belang van Nederland. Hij denkt dat maandag op zijn vroegst slachtdieren naar Duitsland worden vervoerd.

Naar de reden waarom België geen slachtdieren toelaat kan Thijsse alleen maar raden. "Het lijkt een politiek spel. Misschien moeten Nederlandse veehandelaren het gelag van Fortis betalen."

Pas maandag bekijken de Belgen opnieuw of import van slachtschapen mogelijk is. Volgens Thijsse onbegrijpelijk aangezien België nu een van de belangrijkste markten is. "Ook al wordt de import van slachtschapen maandag vrijgegeven, dan is dit te laat om Nederlandse dieren voor het Offerfeest aan te voeren."

Of registreer je om te kunnen reageren.