Home

Achtergrond 203 x bekeken

SER roept op tot verantwoord ondernemen

De Sociaal-Economische Raad (SER) roept het bedrijfsleven in een verklaring op tot internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De SER verwacht van bedrijven dat zij bijdragen aan betere arbeidsomstandigheden bij hun toeleveranciers en aan een beter milieu in landen met minder strenge wetten dan hier.

Het ligt in de bedoeling dat zij daarbij uitgaan van normen van internationale organisaties, zoals ILO (internationale arbeidsorganisatie), OESO (organisatie van westerse industrielanden) en de Internationale Kamer van koophandel.

Bedrijven kunnen in hun jaarverslag aangeven hoe ze hieraan invulling geven. Een speciale commissie, onder leiding van SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan, gaat aan de hand van de jaarverslagen een jaarlijkse voortgangsrapportage opstellen, waarin ook de knelpunten en de problemen aan de orde komen die bedrijven tegenkomen.

In 2012 wordt dan bezien of de "benodigde voortgang'' is bereikt. De SER acht het niet nodig dat in deze periode wetten worden gemaakt over "verantwoord ketenbeheer'' door bedrijven.

Volgens staatssecretaris Heemskerk, aan wie de SER-verklaring wordt overhandigd, krijgen bedrijven nu een handleiding om met verantwoord ketenbeheer aan de slag te gaan. "Het Nederlandse bedrijfsleven loopt hiermee voorop. Met deze afspraken in de hand kunnen bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid verdere praktische invulling geven'', aldus Heemskerk.

Hij vindt het van belang dat ondernemingen aangeven hoe hun leveranciers omgaan met kwesties als kinderarbeid in India, miilieuvervuiling in China of biobrandstoffen in Maleisië.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.