Home

Achtergrond

Regulering EU moet landbouwcrisis voorkomen

Een derde landbouwcrisis ligt in het verschiet bij de afbraak van de EU-landbouwpolitiek, stelt Harm Schelhaas, econoom en oud-voorzitter van het Productschap Zuivel. Hij roept op tot marktregulerend optreden.

Jan Douwe van der Ploeg verwacht dat in de komende jaren de prijzen van landbouwproducten sterk zullen schommelen en een langdurige neerwaartse trend zullen vertonen. Ik vind dat de landbouwvoormannen – die ik niet arrogant, maar wel erg neoliberaal vind – deze voorspelling ernstig moeten nemen.

Het jaar begon met een voedselcrisis met scherp oplopende prijzen en eindigde met weer beginnende overschotten en diep dalende prijzen. Voor 2009 wordt door experts weer een voedseltekort voorspeld met nog hogere prijzen, maar 'experts' wantrouw ik. Want de turbulente markt ontwikkelingen van de laatste tijd zijn geen van alle door de experts voorzien. Een dalende prijstendens is niet uitgesloten.

Er zijn nog grote productiereserves, ook in India en China. Het verschil tussen overschot en tekort is nog steeds klein. Niemand weet hoe de wereld er uitziet in 2014 als de EU-landbouwmarkt volledig is geliberaliseerd. De EU-landbouw is dan zonder bescherming en heeft geen noemenswaardige marktmacht. De machtiger wordende voedselimperia waar Van der Ploeg over schrijft (21-11), kunnen dan nog meer overheersen. Er kan dan binnen enkele jaren gemakkelijk de derde landbouwcrisis ontstaan.

Van der Ploeg koppelt geen expliciete beleidsvoorstellen aan zijn voorspelling. Ik doe dat hier wel, namelijk met een dringende oproep om de verdere afbraak van de EU-landbouwpolitiek te stoppen. Onder invloed van de kredietcrisis is het geloof in de onfeilbaarheid van de markt weg.

De afgelopen drie maanden is in de EU reeds twintig maal zoveel geld uitgegeven aan de kredietcrisis dan in een heel jaar aan de EU-landbouwpolitiek. De politieke opvattingen gaan nu uit naar invoering van een sociale markteconomie conform het Rijnlands model; de landbouwpolitiek zou zich hierbij moeten aansluiten.

De bekende slogan dat liberalisatie in de landbouw onontkoombaar is, is achterhaald. Om een grote crisis te kunnen bestrijden moet in de EU een instrumentarium blijven om marktregulerend te kunnen optreden. Er is een Europese landbouwpolitiek nodig die een evenwichtige en duurzame landbouwproductie bevordert, die wilde prijsbewegingen tegengaat, die recht doet aan de zogenoemde consumer concerns, die een redelijke inkomensontwikkeling voor de boeren mogelijk maakt en tegemoet komt aan de uitdagingen van deze eeuw.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.