Home

Achtergrond

Prijzen grillig, trend opwaarts

2008 gunt ons een blik in de toekomst: een grillig prijsverloop. Een belangrijk signaal.

Het jaar 2008 laat als geen ander jaar zien dat prijsvorming grilliger is geworden. Dat geldt vooral voor de akkerbouw en melkveehouderij. Het bijna afgelopen jaar is daarmee een niet te negeren signaal voor iedereen die nog geloofde in de dempende werking van het Europese landbouwbeleid. Die is flink afgenomen. Interventie, restitutie, melkquotering: al die mechanismen zijn afgebouwd.

Het jaar begon veelbelovend. Met uitzondering van de varkenshouderij waren de prijzen top. De bomen groeiden tot in de hemel en het regende plannen om flink uit te breiden. Maar toen kwam de klad erin. De kredietcrisis bleek niet alleen een Amerikaans probleem. De voedselcrisis diende zich aan. Voerprijzen liepen flink op. Het besef volgde dat speculatie wel een erg belangrijke rol had gespeeld in de sterk opgelopen opbrengstprijzen. Gevolg: de prijzen daalden weer net zo hard als ze waren gestegen.

Die grillige prijsbeweging zal de komende jaren een realiteit blijven. Zeker bij lage voorraden. Dat is het gevolg van een zich terugtrekkende Europese overheid, waardoor de invloed van de wereldmarkt groter wordt. Vraag maar aan de varkenshouders. Die kennen dat fenomeen al jaren. Melkveehouders en in iets mindere mate akkerbouwers (die kennen prijsschommelingen bij aardappelen, uien en peen al, nu komt daar graan bij) moeten zich voorbereiden op de vraag wat te doen bij een langdurig prijsdal.

Er is ook goed nieuws. Deskundigen gaan er vanuit dat opbrengstprijzen van basisproducten (commodoties) als graan, melkpoeder en boter de komende jaren boven het langjarige gemiddelde liggen. De wereldbevolking blijft immers groeien. Met verdergaande verstedelijking, dus onttrekking van landbouwgrond als gevolg. De welvaart in Azië en China blijft toenemen.

Kortom: de vraag naar landbouwproducten overstijgt de komende jaren het aanbod. Een prettig gegeven als u begint aan het jaar 2009.

Foto

Rochus Kingmans

Of registreer je om te kunnen reageren.