Home

Achtergrond

PVV stelt servicepunt in voor Poolse werknemers

Het Productschap Vee en Vlees (PVV) stelt een servicepunt in voor de werknemers uit Midden- en Oost-Europese landen, die werkzaam zijn in de vlees- en vleeswarenindustrie.

Het PVV trekt voor het project een bedrag uit van 200.000 euro over een periode van drie jaar.

Drie gekwalificeerde mensen worden aangesteld die zo mogelijk ook buitenlandse werknemers in hun eigen taal tegemoet kunnen treden. Het ligt in de bedoeling om in ieder geval een persoon te benoemen die de Poolse taal machtig is.

Het idee om zo’n servicepunt in te stellen komt van de vakbonden. Die vinden dat de buitenlandse werknemers beter moeten worden geïnformeerd over bestaande wet- en regelgeving en arbeidsvoorwaarden om problemen in de arbeidsverhoudingen zoveel mogelijk te voorkomen. Dat wordt de taak van de aan te stellen functionarissen.

Het project moet op 1 januari van start gaan. De nieuwe werknemers komen in dienst van het productschap en worden ondergebracht bij het PVV. Wel is het de bedoeling dat de werkgroep zoveel mogelijk binnen de bedrijven zijn werk zal doen en ook bij de vakbonden.
Over het voorstel is maanden lang onderhandeld. Ook gisteren werd nog flink geruzied in het PVV-bestuur over het voorstel.

De vakbonden en werkgeversorganisatie COV stonden lijnrecht tegenover elkaar. Het verschil van mening ging over de vestigingsplaats van het servicepunt. De vakbonden zagen de zaak als een 'testcase' over de rol van het PVV op het gebied van arbeid en arbeidsvoorwaarden.

"Als we dit soort zaken niet meer kunnen regelen via het productschap, hebben we hier als vakbonden niets meer te zoeken", aldus FNV-er John Klijn. Hij reageerde op de vraag of dit niet veel meer een cao-kwestie is die in de cao-onderhandelingen zou moeten worden geregeld. De rest van het bestuur ging uiteindelijk morrend akkoord met het voorstel.

Of registreer je om te kunnen reageren.