Home

Achtergrond

'Overheid moet verduurzaming fiscaal steunen'

De overheid moet fiscale voorzieningen bieden om de verduurzaming van de varkensproductie mogelijk te maken.

Dat is de mening van Paul Jansen, directeur publieke zaken van Vion. Jansen reageert op het project W€lzwijn dat vandaag is gepresenteerd in Zwolle.

Varkenshouder Dick van der Vegtuit Dalfsen voerde de afgelopen vier jaar samen met Animal Science Group een project uit waarbij werd geëxperimenteerd met nieuwe huisvestingsvormen voor de vleesvarkens. Hierbij werd rekening gehouden met de tien behoeften die zijn gedefinieerd voor de Comfort Class-huisvesting.

Van der Vegt verbouwde een aantal afdelingen van 80 tot 140 dieren tot hokken waarin de dieren in één grote groep worden gehouden. Hij ziet met deze huisvestingsvormen mogelijkheden voor een nieuw segment varkensvlees tussen biologisch en gangbaar.

Jansen heeft groot respect voor wat Van der Vegt in dit project heeft bereikt. Als nadeel ziet hij de hogere vaste kosten. "Het is geen begaanbare weg als we dat moeten vertalen in een marktprogramma." Volgens hem zijn de risico’s ook te groot bij afbreuk van zo’n programma. "Zij blijven zitten met een stal met te hoge vaste kosten."

"Als de overheid toe wil naar meer duurzame systemen, moet zij de fiscale instrumenten scheppen om investeringen in die systemen aantrekkelijk te maken", meent hij. "Een tussensegment heeft de meeste kans van slagen bij voldoende omvang en als alleen de variabele kosten zijn gestegen."

Of registreer je om te kunnen reageren.