Home

Achtergrond 196 x bekeken

Onduidelijkheid over daling Vlaamse landbouwinkomens

De inkomens van de Vlaamse boeren zijn dit jaar door de gestegen kosten van veevoer (+16 procent), meststoffen (+57 procent) en energie (+24 procent) dramatisch gedaald.

Het gaat om de grootste inkomensdaling in de Europese Unie, maar over het juiste percentage van de achter­uitgang bestaat nog onzekerheid.
De Belgische Boerenbond heeft berekend dat het totale inkomen in de landbouw met 46 procent is gedaald. Het statistisch bureau Eurostat van de EU spreekt van een daling van 25 procent per werknemer. Het Vlaamse minis­terie van landbouw heeft het over een teruggang van 31 procent per arbeidskracht.
De grote handicap voor de Vlaamse boeren is dat zij de productiekosten met gemid­deld 14 procent niet naar de con­sument konden doorberekenen.Toch steeg de productiewaarde in de Vlaamse land- en tuinbouw dankzij de veeteelt (varkens en pluimvee) dit jaar nog met 0,2 pro­cent naar ruim 4,9 miljard euro. De akkerbouwers noteerden ech­ter een forse achteruitgang, ter­wijl de tuinbouw zich goed wisten te handhaven.De Boerenbond heeft onderzoek aangekondigd naar de concurren­tievoorwaarden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.