Home

Achtergrond

Normen voor onttrekkingen en eigen gebruik

In de landbouwnormen zijn ook afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van onttrekkingen en eigen gebruik van de meest voorkomende agrarische producten.

Deze onttrekkingen en het eigen gebruik vormen een correctie op de berekening van de winst. Verder wordt er ingegaan op het privé-gedeelte van de kosten van verwarming, overige energie, accountants en het houden van paarden.

Het eigen verbruik van de “eigen” producten is voor het jaar 2008 op de volgende bedragen vastgesteld.

ProductNorm
MelkAlgemeen: € 30,67 (€ 28,93) per persoon
Bij betaling superheffing: nihil
Eieren€ 7,30 (€ 6,89) per persoon
Aardappelen€ 5,67 (€ 5,35) per persoon
Groenten geteeld onder glasBij één teelt: € 9,08 (€ 8,57) per persoon
Bij diverse teelten tegelijkertijd: € 18,15 (€ 17,12) per persoon
Fruit€ 21,00 (€ 19,81) per persoon
Snijbloemen geteeld onder glas€ 31,76 (€ 29,96) per huishouden
Vleeskuikens€ 1,70 (€ 1,60) per stuk
Slachtkippen (leghennen)€ 0,54 (€ 0,51) per stuk
VleeskalkoenenGewicht x dagprijs
Indicatie gewicht: hennen 9,8 kg; hanen 19,5 kg
VleeskuikenouderdierenGewicht x dagprijs
Indicatie gewicht: 3,8 kg
VleesvarkensWaarde volgens slachtafrekening (gewicht x dagprijs)
Als geen gewicht bekend is: € 127,80 (€ 120,57) per varken
RundveeWaarde volgens slachtafrekening (gewicht x dagprijs)
Als geen prijs bekend is: € 2,49 (€ 2,35) per kg geslacht gewicht
VleesstierenWaarde volgens slachtafrekening (gewicht x dagprijs)
Als geen prijs bekend is: € 3,18 (€ 3,00) per kg geslacht gewicht

Accountantskosten
Voor het privé-gedeelte van de accountantskosten wordt met ingang van 2005 geen norm meer gegeven. Er wordt van uitgegaan, dat de privé-accountantswerkzaamheden apart op de nota(’s) worden vermeld en als zodanig in de boekhouding worden verwerkt. Voor het komende jaar (2009) wordt onderzocht of een herinvoering van een norm voor accountantskosten zinvol is.

Paarden
Paarden die hobbymatig worden gebruikt, worden aangemerkt als privé-vermogen. Als een paard tot het privé-vermogen behoort, worden kosten van dekgelden, verzekering, paardenbrok, ruwvoer, dierenarts, et cetera als privé-kosten aangemerkt.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.