Home

Achtergrond

Nog slecht zicht op risico congestiemanagement

Congestiemanagement kan voor tuinders in het Westland een uitkomst zijn, maar er zitten ook risico’s aan. Die zijn tot nog toe onderbelicht.

Dit betoogde de VEK Adviesgroep gisteravond op een informatiebijeenkomst voor tuinders. Een verkeerde inschatting van het weer kan bijvoorbeeld leiden tot onbedoelde en plotselinge congestie (een overaanbod op het elektriciteitsnet). Daardoor kunnen gewassen groeischade oplopen of kunnen sierteeltgewassen zelfs kwaliteitsschade oplopen, omdat er tijdelijk te weinig CO2 is, vertelt Egon Coolen van VEK.

Probleem is dat het congestiemanagement pas op 8 december van start gaat, als alles tenminste volgens plan loopt. Niemand weet nog hoe vaak congestie in de praktijk zal optreden. Bij weinig congestie, zal het risico op ongeplande congestie helemaal klein zijn. Bij veel congestie is het risico op een foute inschatting groter en is ook het schaderisico hoger.

Nog een risico bij vaak optredende congestie is dat het potje voor congestiemanagement eerder dan bedoeld leeg is. De inschatting is nu dat voor ongeveer zestien maanden congestiemanagement nodig is. Voor vergoedingen voor het niet terugleveren van stroom is 27 miljoen euro beschikbaar. De kans bestaat dat congestiemanagement langer nodig is dan nu voorzien.

VEK liet aan de hand van een aantal rekenvoorbeelden zien dat tuinders met een WKK-installatie die elektriciteit terugleveren, het meeste geld aan congestiemanagement overhouden bij een lage biedprijs. Bij een biedprijs van 5 euro per vierkante meter is het extra resultaat ten opzichte van een WKK-installatie groter dan bij een biedprijs van 50 euro.

Ondanks de risico’s lijkt congestiemanagement beter dan geen management, zoals in het Oostland. Daar kunnen WKK’s vaak niet optimaal draaien omdat helemaal niet aan het net kan worden geleverd.

Of registreer je om te kunnen reageren.