Home

Achtergrond 1048 x bekeken

Natuurvrijstellingen verruimd

Op 26 november 2008 heeft de Europese Commissie uitspraak gedaan over het steunkarakter van een aantal subsidies op het gebied van natuurbeheer en over de fiscale belastbaarheid van die subsidies.

Een aantal subsidies zijn niet aangemerkt als ongeoorloofde staatssteun en kunnen tevens buiten de heffing van inkomstenbelasting blijven. Naar aanleiding van deze goedkeuring zal op korte termijn artikel 6 Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 worden aangepast. De goedkeuring van de Europese commissie geldt echter niet voor alle natuursubsidies. Hieronder is een overzicht opgenomen van de betreffende natuursubsidies. De vet gedrukte subsidies zijn vrijgesteld. De niet vet gedrukte subsidies zijn belast.

Een overzicht van de natuursubsidies
Het betreft een tweetal subsidieregelingen:
1. Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (SAN) bestaande uit:
a. beheerssubsidie
b. subsidie natuurlijke handicaps
c. landschapssubsidie, art 2.c
d. inrichtingssubsidie
e. beheersbijdrage
3 Subsidieregeling natuurbeheer 2000(SN2000) bestaande uit:
a. beheerssubsidie
b inrichtingssubsidie
c. recreatiesubsidie
d. subsidie effectgerichte maatregelen
e. subsidie functieverandering
f. landschapssubsidie
g. overgangsbeheerssubsidie

Voor de jaren 2000 en 2001 is 90% van de subsidies vrijgesteld. Voor de jaren 2002 en verder is 100% vrijgesteld. Ambtshalve vermindering kan plaatsvinden nadat artikel 6 Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 is aangepast.

De goedkeuringen van de Europese Commissie
Bij beschikking van 22 januari 2004, nr. N 344/B/1999 had de Europese Commissie reeds ingestemd met de fiscale vrijstelling van de subsidie functieverandering op grond van de SN 2000. Met de uitspraak van 26 november 2008 (Steunmaatregel NN/2004 ex N/344/A/1999) van de Europese Commissie is invulling gegeven voor het gehele pakket van de SN 2000. Tevens is hierbij betrokken de component landschapssubsidie van de SAN .

Conclusie
Binnen de SN2000 is er sprake van een uitbreiding van de vrijstelling. Er is echter geen goedkeuring van de Europese Commissie voor:- de subsidies op basis van de SBL- beheerssubsidie SAN- subsidie natuurlijke handicaps SAN- inrichtingssubsidie SAN- beheersbijdrage SAN

Afhandeling oude jaren
In de loop der jaren zijn massaal bezwaarschriften ingediend tegen de belastbaarheid van de natuursubsidies. De bezwaarschriften zijn in meerderheid van de gevallen afgewezen met de toezegging dat als een vrijstelling van de Europese Commissie wordt verkregen de Belastingdienst op verzoek de aanslagen ambtshalve zal herzien. Degenen die recht hebben op de vrijstellingen kunnen een verzoek tot ambtshalve vermindering indienen. Een toewijzing van het verzoek kan plaatsvinden nadat artikel 6 Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 is aangepast.

SBL
Naast de SAN en SN2000 subsidies is er nog een andere subsidie gedeeltelijk vrijgesteld. Het betreft de Regeling stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden (SBL). Deze subsidie is gedeeltelijk vrijgesteld op grond van het besluit van 6 februari 2003, nr. CPP 2003/92M.

PSAN en PSN
Met ingang van 1 januari 2007 zijn de SAN en de SN overgeheveld naar de provincies. De regelingen staan nu bekend als PSAN en PSN, waarbij de P staat voor provinciale regeling. De P-regelingen zijn het equivalent van de SAN en de SN en bestaan uit dezelfde componenten. Dit betekent dat dezelfde fiscale vrijstellingen van toepassing zijn op de P-regelingen.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Hij schreef dit artikel op persoonlijke titel.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.